Herkomst groene stroom in Nederland in 2017

Groene stroom heeft aantrekkingskracht niet alleen naar consumenten maar ook naar bedrijven en overheidsinstellingen. De Rijksoverheid is met een aantal energiebedrijven tot overeenstemming gekomen over de levering van groene stroom voor de komende jaren. Dat is mooi maar toch is er een kanttekening.  Veel groene stroom die in Nederland op het elektriciteitsnet wordt getransporteerd is niet in Nederland opgewekt maar juist in het buitenland.  Anno 2017 komt ongeveer een derde van de groene stroom die in Nederland wordt verbruikt van Nederlandse wind- of zonne-energie. Het overige deel komt uit andere Europese landen. Het blijkt dat in Nederland nog veel te weinig groene stroom wordt opgewekt om aan de vraag naar groene stroom te voldoen.

Vraag naar groene stroom groter dan aanbod

De vraag naar groene stroom is daardoor groter dan het aanbod. Daarom behoort groene stroom tot de importproducten. Ook de Rijksoverheid merkt dit en weet dat de groene stroom die zij van energieleveranciers afneemt veelal in het buitenland is opgewekt. Het Rijk wil in de toekomst, als dat mogelijk is, alleen duurzame elektriciteit kopen die in Nederland is opgewekt. Dat is de komende jaren nog niet mogelijk. Daarom vormen de jaren van 2018 tot 2022 een periode waarin de overgang naar Nederlandse groene stroom moet worden gerealiseerd.