Tussen 2008 en 2018 minder jonge mannen aan het werk volgen CPB

Volgens een publicatie van het Centraal Planbureau (CPB) zijn er tussen 2008 en 2018 minder mannen aan het werk gegaan in de leeftijd tussen 15 en 44 jaar. Het jaar 2008 is het jaar van de financiële crisis. Vanaf die periode zijn er 100.000 minder mannen aan het werk gegaan in de leeftijd van 15 jaar tot 44 jaar. Dat is volgens het CPB een daling van vijf procent in tien jaar tijd. De daling zou worden veroorzaakt omdat er minder werk is in zogenaamde “mannelijke” sectoren. Verder zouden tijdelijk meer mannen een Wajong-uitkering hebben ontvangen. In vergelijking tot andere landen is het aantal jonge mannen dat werk nog behoorlijk groot. Desondanks is de populatie werkende mannen overal afgenomen.

Daling in aantal werkenden

Volgens het CPB heeft de daling in het aantal werkenden in deze groep te maken met langer doorstuderen na de middelbare school. Dit is vooral het geval bij de mannen onder 25 jaar. Ook zijn er verhoudingsgewijs veel mannen in de leeftijd tussen de 25 en 34 jaar die langer doorwerken. Zelfs als men dit gegeven buiten beschouwing laat is er nog een sterke daling in de arbeidsparticipatie. Er is gewoon minder werkgelegenheid in sectoren waar traditioneel meer mannen werken volgens het CPB. Het gaat hierbij om sectoren zoals de bouw en de nijverheid. In de periode tussen 2008 en 2014 nam de arbeidsparticipatie in het geheel sterk af.

Werkgelegenheid neemt nu juist toe

Inmiddels lijkt de werkgelegenheid in de bouw juist weer sterk toegenomen. In 2021 staan er veel vacatures open voor personeel in de bouw en technische sectoren die daaraan verbonden zijn zoals de installatietechniek en elektrotechniek. Ook in de metaaltechniek is er sprake van veel vacatures. Er is een groot tekort aan ervaren krachten. Technische bedrijven en technische uitzendbureaus doen er alles aan om vacatures in te vullen met nieuwe kandidaten.