Kunnen er jaarlijks wel 75.000 woningen worden gebouwd vanaf 2019?

De Nederlandse overheid wil het woningaanbod in Nederland vergroten. Er heerst een grote vraag naar woningen en het aanbod aan bestaande koopwoningen is te beperkt om in deze vraag te voorzien. Daarom blijven veel woningzoekers gedwongen huren of wonen ze nog wat langer bij hun ouders of op kamers. De Nederlandse regering wil dat er jaarlijks ruim 75.000 nieuwe woningen worden gebouwd in Nederland tot aan het jaar 2025.

Deze doelstelling is duidelijk maar blijkt veel te ambitieus. De bouwsector heeft te maken met een personeelstekort dat er voor zorgt dat er een capaciteitstekort ontstaat. Dit capaciteitstekort kan eigenlijk alleen worden opgelost door nieuwe instroom aan bouwpersoneel en dat blijkt op korte termijn niet mogelijk. Daarvoor zou namelijk een grote groep werklozen moeten worden omgeschoold en omscholingstrajecten kosten in de praktijk vaak veel tijd.

Een ander probleem is de wet- en regelgeving. Zo is de bouw in de vertraging gekomen vanwege de uitspraak over de stikstofuitstoot door de Raad van State. Deze uitspraak zorgt er voor dat veel bouwprojecten opnieuw moeten worden beoordeeld. Deze nieuwe beoordeling houdt in feite een strengere beoordeling in. Dat zorgt er voor dat een deel van de bouwprojecten in de toekomst wellicht niet meer zal worden uitgevoerd omdat deze niet aan de strenge eisen voldoen. De kans dat er het komende jaar 75.000 nieuwe woningen zullen worden gebouwd is uiterst klein. Temeer ook omdat er minder bouwvergunningen zijn verstrekt in 2019.