Tienduizenden woningen worden niet gebouwd vanwege de Wet Natuurbescherming

De mens en de natuur dienen in harmonie met elkaar samen te leven, tenminste dat is de idealistische gedachte. In de praktijk blijkt het vaak lastig om de belangen van de natuur en de mensen met elkaar in overeenstemming te brengen. In Nederland is er sprake van een tekort aan woningen, de vraag naar woningen is namelijk groter dan het aanbod. Dat zorgt er voor dat er op verschillende plaatsen onderzoek wordt gedaan naar nieuwe bouwgrond.

Wet Natuurbescherming
Sinds 2002 zijn bouwbedrijven en andere organisaties die bouwplannen ontwikkelen verplicht om onderzoek te doen naar beschermde inheemse diersoorten voordat ze daadwerkelijk met de bouw van het project gaan starten. Dit is vastgelegd de Wet Natuurbescherming. De Flora- en Faunawet ging in 2017 op in de Wet Natuurbescherming waardoor bouwbedrijven hun bouwactiviteiten moeten staken als er in het bouwgebied dieren worden aangetroffen die op de Rode Lijst staan. Deze dieren mogen niet gedood worden en hun jachtgebieden mogen niet worden volgebouwd.

Rode Lijst
Beschermde inheemse diersoorten zijn door de Wet Natuurbescherming belangrijke factoren waar men rekening mee moet houden. Als beschermde diersoorten worden aangetroffen moet men daar zeer zorgvuldig mee om gaan. Er zijn in Nederland nogal wat beschermde diersoorten die op de zogenaamde Rode Lijst staan. Niet alleen vogels en zoogdieren staan op deze lijst beschermde diersoorten, ook reptielen en amfibieën. Een bouwbedrijf kan onmogelijk zelf onderzoek doen naar de aanwezigheid van deze diersoorten en moet daarvoor een specialist in de arm nemen. Gemiddeld wordt voor een natuur-onderzoek 1 a 2 jaar uitgetrokken.

Planbureau voor de Leefomgeving
Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving dat in de maand juni werd gepubliceerd werden in Nederland ongeveer honderdduizenden woningen niet gebouwd terwijl daar wel een bouwvergunning werd verleend. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft aangegeven dat de natuur in een aantal gevallen een belangrijke rol heeft gespeeld bij het uitblijven dan de daadwerkelijk bouw.