Voor de bouw bedreigde dieren verhuizen

Nederland hecht waarde aan de bescherming van bedreigde dieren. Vooral bij bouwprojecten in natuurrijke gebieden is men extra voorzichtig. Een ecoloog dient voor de bouw een onafhankelijk onderzoek te doen naar de aanwezigheid van bedreigde diersoorten. Wanneer dieren worden aangetroffen die op de zogenaamde Rode Lijst staan moeten speciale maatregelen worden genomen en kan de bouw eerst niet doorgaan.

Wet Natuurbescherming
Hoe er omgegaan wordt met bedreigde diersoorten is afhankelijk van de situatie. De Wet Natuurbescherming die in 2002 maakt duidelijk hoe men met beschermde natuur moet omgaan. In 2017 is de Flora- en Faunawet hier in opgegaan. Als in een bouwgebied geconstateerd wordt dat er beschermde diersoorten aanwezig zijn zal men moeten kijken hoe hier mee om wordt gegaan. Er zal een aanvraag voor ontheffing moeten worden ingediend voor de Wet Natuurbescherming. Deze ontheffing wordt niet snel verstrekt. Men moet bekijken hoe men de beschermde diersoorten kan verplaatsen als dat mogelijk is.

Dieren verhuizen
De projectontwikkelaar is verplicht om vervangende woonruimte voor de dieren regelen zoals nestkasten. Ook kan de projectontwikkelaar worden verplicht om de dieren te laten vangen en te verhuizen naar een andere geschikte plek. Dat maakt het lastig om te bouwen in gebieden met beschermde diersoorten. Bovendien kan er tijdens het onderzoek of tijdens het verhuizen van bepaalde diersoorten ook weer een nieuw beschermd dier tevoorschijn komen.

Bouwprojecten vertragen
Al deze aspecten zorgen er voor dat bepaalde bouwprojecten soms maanden of zelfs jaren vertraging oplopen. Dat klinkt natuurlijk absurd maar de andere kant van het verhaal is dat bepaalde diersoorten tientallen jaren of zelfs eeuwen in bepaalde gebieden leven en plotseling worden verstoord door mensen die in dit gebied willen gaan bouwen en wonen. Ecosystemen kunnen door onvoorzichtig bouwen ernstig worden beschadigd of zelfs verdwijnen. Daarom is de Wet Natuurbescherming wel belangrijk ook al kan dat in de praktijk voor vertraging zorgen.