FNV Bouw richt meldpunt op voor misstanden op de bouw in 2016

FNV Bouw merkt dat er in Nederland regelmatig klachten zijn van bouwvakkers die op bouwplaatsen te maken krijgen met gevaarlijke situaties. Het is volgens de vakbond belangrijk dat misstanden op bouwplaatsen gemeld kunnen worden. Het aantal signalen over onregelmatigheden op de bouw is zo fors dat de vakbond besloten heeft om hiervoor een speciaal meldpunt op te richten. FNV-bestuurder Willem Dijkhuizen heeft dit zaterdag via een artikel in De Telegraaf bekend gemaakt.

Volgens Dijkhuizen hoopt de FNV vooral buitenlands bouwpersoneel zoal Poolse en Roemeense bouwvakkers te bereiken. Veel buitenlandse bouwvakkers werken op uitzendbasis. De buitenlandse uitzendkrachten zouden volgens de FNV vaak niets durven te zeggen over de misstanden waarmee ze te maken kunnen krijgen. Dit komt volgens de vakbond omdat buitenlandse arbeidskrachten bang zijn om hun baan te verliezen.

Verder ontstaan er volgens de FNV op bouwplaatsen ook veel misverstanden omdat er oo veel bouwprojecten verschillende talen worden gesproken. Naast Nederlands spreken bouwvakkers ook Pools, Roemeens en Engels. Onderling verstaat men elkaar niet en dat leidt volgens Dijkhuizen soms tot “levensgevaarlijke situaties” op de bouw. Volgens de FNV-bestuurder hebben in de praktijk vooral kraanmachinisten last van de communicatieproblemen. Kraanmachinisten moeten op de bouw bij het verplaatsen van materialen namelijk communiceren met mensen op de grond. Het is belangrijk dat men elkaar begrijpt, vooral wanneer er ongevallen dreigen te ontstaan.

Reactie van Technisch Werken

Het streven naar een veilige werkplek is iets dat zowel werkgevers als werknemers gezamenlijk moeten doen. Het VCA is een voorbeeld van een training die er toe bijdraagt dat men op de hoogte is van de veiligheidsmaatregelen en voorschriften.  Ook buitenlandse werknemers moeten de veiligheidsvoorzieningen weten te gebruiken.  Als men dit niet kan doen is men zelf mede een onderdeel van het probleem.

De oplossing is dus ook het bieden van veiligheidstrainingen zoals het VCA in ern taal die begrepen wordt. Ook het houden van een toolboxmeeting die verplicht is volgens het VCA draagt bij aan de veiligheid en bewustwording op de bouw. De FNV kan hierbij misschien ook wel een ondersteunende en adviserende rol op zich nemen.Een meldpunt heeft pas zin als men weet wat men moet melden en bij welke instantie een melding gedaan kan worden.