Een leven lang leren ook in 2024 belangrijk voor de arbeidsmarkt

De wereld om ons heen is in beweging. Niet alleen voertuigen en mensen bewegen ook bedrijven en organisaties. Daarnaast zorgt technologie er voor dat er voortdurend veranderingen in processen, systemen en werktuigen plaatsvinden. Er wordt geautomatiseerd, gerobotiseerd en daarnaast vinden er ook veranderingen plaats in verduurzaming. De maatschappij ontwikkelt zich razendsnel en dat heeft een effect op mensen. Smartphones en andere vormen van communicatiemiddelen hebben een toonaangevende plaats ingenomen en men begint zich langzaam maar zeker af te vragen of kunstmatige intelligentie wel echt veilig is.

Opleidingen en trainingen

Wat de ontwikkelingen ook zijn, wij mensen leren er altijd van. We leren van elkaar maar ook van de technologie die wij in onze handen hebben. Natuurlijk hoeven we niet alles zelf te proberen, ervaringen van anderen kunnen ons ook in ons leerproces verrijken. De arbeidsmarkt vereist dat we ons ontwikkelen en dat is bovendien alleen maar mooi. Steeds meer bedrijven zijn bereid om opleidingen en trainingen te betalen om hun werknemers te helpen bij hun ontwikkeling. Daardoor kunnen werknemers hun kennis en vaardigheden zowel verbreden als verdiepen. Dat zorgt er voor dat ze een loopbaan hebben die toekomstbestendig is.

Nadenken over je eigen toekomst

Bovendien is het belangrijk voor werknemers ook zelf ook goed na te denken over hun eigen toekomst. Is deze toekomst binnen hetzelfde bedrijf of dezelfde sector of wil je als werknemer wel eens wat anders. De vraag om een nieuwe uitdaging lijkt steeds duidelijker naar voren te komen uit de arbeidsmarkt. De grote hoeveelheid zelfstandigen die Nederland rijk is maakt duidelijk dat mensen graag zelf het roer van hun loopbaan en projecten in handen willen hebben. Zelfstandig ondernemen is ook een vorm van ontwikkeling.

Loopbaanverandering omdat het moet

Er is echter ook een grote groep die juist geen afwisseling wil maar graag in een comfort zone wil blijven werken. Dat is natuurlijk oké zolang het werk en de werkomgeving hetzelfde blijven. Echter kan door technologie of het samenvoegen van locaties doormiddel van reorganisaties wel veel veranderen. Mensen kunnen daardoor in korte tijd voor grote beslissingen komen te staan die het maken van een loopbaankeuze versnellen. Daarom is het altijd belangrijk om door te gaan met het volgen van opleidingen en trainingen. Als je toch moet solliciteren, om welke reden dan ook, dan blijft kennis up to date. Daarnaast staat het volgen van opleidingen en trainingen goed op het cv.