CBS: lonen stegen in 2023 minder sterk dan de prijzen van goederen en diensten

Het afgelopen jaar zijn er veel berichten in het nieuws verschenen over de stijging van de lonen. Met name in periodes van cao onderhandelingen werden de lonen vergeleken met de stijging van de prijzen van goederen en diensten. Werknemers moeten er niet op achteruit gaan en de vakbonden van Nederland zetten zich in om de werknemers zo goed mogelijk te laten compenseren door werkgevers op het gebied van de inflatie. Aan het einde van 2023 en begin van 2024 kan de balans worden opgemaakt. De organisatie die zich hier mee bezig houdt is het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Prijzen van goederen en diensten

Volgens het CBS stegen de prijzen van goederen en diensten het afgelopen jaar harder dan de lonen. Het statistiekbureau heeft berekend dat Nederlanders er gemiddeld 2,1 procent op achteruit zijn gegaan in 2023. Dat maakt duidelijk hoe sterk de prijsstijgingen zijn geweest de afgelopen maanden. De loonstijgingen in Nederland zijn namelijk de grootste in een periode van meer dan veertig jaar. Gemiddeld stegen de cao-lonen met 6,1 procent. Dat is een forse stijging waar veel Nederlandse werknemers van kunnen profiteren. Ongeveer 75 procent van alle werknemers in loondienst vallen onder een bepaalde collectieve arbeidsovereenkomst.

Minder koopkracht

Dat betekent dat deze werknemers ook de vruchten plukken van succesvolle cao onderhandelingen. Hoewel de cao lonen zijn gestegen is deze loonstijging onvoldoende om de effecten van de inflatie op de koopkracht te compenseren. Bovendien is er wat betreft de inflatie een opstapelend effect merkbaar. Zo was er in 2022 al sprake van een forse inflatie en is deze inflatie in 2023 voortgezet. Dat zorgt er voor dat de prijsstijgingen in 2023 bovenop de prijsstijgingen van 2022 moeten worden berekend. Als men dat doet zijn de werknemers in Nederland er nog meer op achteruit gegaan. De koopkracht onder Nederlanders neemt af en dat daardoor koelt ook de economie af. Er wordt minder gekocht en ook het aantal investeringen vanuit bedrijven daalt. Echter wordt er in Nederland een nieuwe regering gevormd. Wellicht dat het beleid van deze regering veranderingen met zich teweeg brengt.