Lonen cao’s in mei 2023 liggen 7,8 procent hoger

In de nieuwe cao’s die worden afgesloten in Nederland liggen de lonen aanzienlijk hoger dan vorig jaar. Gemiddeld lagen de lonen in cao’s die zijn afgesloten in mei 2023 ongeveer 7,8 procent hoger dan vorig jaar. Dat is een nieuwe piek op dit gebied. De stijging van de cao lonen ligt daardoor boven het inflatiepercentage. In april kwam het inflatiepercentage namelijk uit op 5,2 procent in Nederland. De afgelopen tijd zijn in verschillende sectoren nieuwe collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten. In de maand mei zijn er in totaal twintig cao’s gesloten. Deze cao’s zijn van toepassing op 160.000 werknemers. Dit komt naar voren uit voorlopige cijfers van werkgeversvereniging AWVN. De lonen stijgen op jaarbasis gemiddeld met 7 procent en dat is ongekend veel.

De loonstijgingen verschillen echter wel per sector. De lonen zijn bijvoorbeeld sterk gestegen in de industrie maar ook in de voedingssector. De groothandel en de chemie hebben ook sterke loonstijgingen genoteerd evenals de overheid. Al geruime tijd staat de koopkracht van werknemers onder druk. Dit komt door de hoge inflatie. Deze inflatie is de afgelopen tijd iets aan het afnemen maar stond geruime tijd heel hoog. Dat zorgt er voor dat de werknemers zich zorgen gingen maken over de betaalbaarheid van hun rekeningen. Niet alleen energie werd duurder ook de dagelijkse boodschappen zijn in prijs gestegen. In september 2022 lagen de prijzen zelfs 14,5 procent hoger. Dat is een bijzonder hoog inflatie percentage. Daarom hebben mensen meer inkomsten nodig. Werknemers kloppen daarbij aan bij de werkgevers. De werkgevers gingen niet altijd overstag. Daarom werden stakingen gehouden door werknemersverenigingen oftewel de vakbonden.