Wat is reorganisatie?

Reorganisatie is het ingrijpende wijziging van een organisatie of het opnieuw organiseren van een organisatie. Er zijn verschillende redenen waarom een organisatie in een reorganisatie terecht komt. Over het algemeen wordt een reorganisatieproces in werking gezet om kosten te besparen. Bedrijven hopen door het veranderen van de organisatiestructuur efficiënter te kunnen werken. Dikwijls betekent dot dat er naar de loonlijst gekeken worden. De vaste kern en de flexibele schil van het personeelsbestand wordt bekeken en er wordt beoordeeld of men bepaalde werkzaamheden nog wel moet uitvoeren en bepaalde functies in stand moet houden. Door het samenvoegen van afdelingen en bedrijven kunnen vaak kosten worden bespaard maar is er ook dikwijls minder personeel nodig.

Reorganisatie en personeel
Veel werknemers denken bij het woord reorganisatie direct aan het effect op de interne werkgelegenheid. Vaak verdwijnen er banen door reorganisaties en wordt hetzelfde werk of meer werk uitgevoerd door minder mensen. Vakbonden en de ondernemingsraad zijn voorafgaand en tijdens reorganisaties actief bezig om op te komen voor de belangen van het personeel.

Reorganisatie en automatisering
Er zijn verschillende organisaties die reorganiseren vanwege technologische ontwikkelingen. Doordat er betere machines, hardware en software worden ontwikkelt kan het werk van werknemers eenvoudiger worden of zelfs geheel worden overgenomen. Robots worden op steeds meer plaatsen ingezet en PLC’s, SCADA en internet of things nemen taken over van mensen. Soms worden organisaties volledig gedigitaliseerd waardoor er nauwelijks nog fysieke vestigingen aanwezig zijn.

Reorganisaties en fusies
Vaak zorgen fusies en overnames van bedrijven er ook voor dat er ingrijpende veranderingen worden doorgevoerd in organisatiestructuren. Er verdwijnen afdelingen en functies of er komen nieuwe afdelingen en functies bij. Verhuizingen zijn ook mogelijk evenals uitbreidingen van kantoorpanden en productielocaties. Dat heeft allemaal effect op personeel, communicatie en de logistiek.

Reorganisaties in het nieuws
Vaak komen reorganisaties van grote bedrijven in het nieuws omdat ze een groot effect hebben op de omgeving van het bedrijf. Er kunnen bannen verdwijnen in regio’s en dat is minder gunstig voor de lokale werkgelegenheid. Ook kunnen bedrijven vanwege een verhuizing er voor zorgen dat een deel van het personeel de keuze krijgt om mee te verhuizen of de organisatie te verlaten. Bij reorganisaties van grote bedrijven zijn daarom de lokale spelers op de arbeidsmarkt ook vaak betrokken. Naast vakbonden zijn dat overheden en andere bedrijven.

Vakbonden overleggen opnieuw over cao grootmetaal

Sinds 20 september 2013 houden metaalmedewerkers in de grootmetaal in verschillende metaalbedrijven stakingen voor gunstiger arbeidsvoorwaarden. De stakingen worden gehouden op maandag en vrijdag. maandag 21 oktober 2013 hebben metaalbewerkers in verschillende steden van Nederland gestaakt in metaalbedrijven die onder de cao grootmetaal vallen.

Overleg hervat
Dinsdag worden de onderhandelingen over de cao grootmetaal door de vakbonden hervat. Eerder dit jaar, op 11 oktober, hadden de vakbonden met de werkgevers al een cao-akkoord behaald over de kleinmetaal. De stakingen in de grootmetaal gingen door.

FNV
De FNV gaf maandag aan dat het overleg dinsdag met de werkgevers wordt hervat. De werkgevers zijn volgens de bond in beweging gekomen door de stakingen. Medewerkers in de metaal willen onder andere loonsverhoging ontvangen en meer invloed hebben op het indelen van de werktijden.

Werkgevers organisatie FME-CWM
De werkgevers organisatie FME-CWM reageert positief. De organisatie vindt het goed nieuws dat de onderhandelingen met de vakbonden worden hervat. De stakingen zijn slecht voor bedrijven en de werkgelegenheid in de sector. De werkgeversorganisatie stond altijd open voor overleg aldus een woordvoerster van de FME-CWM.

Omvang van de grootmetaal
De grootmetaal telt in Nederland 150.000 werknemers. Onder de grootmetaal vallen verschillende bedrijven in de techniek. Voorbeelden van bedrijven die onder de grootmetaal kunnen vallen zijn de vliegtuigbouw, machinefabrieken, scheepsbouw en bedrijfswagenbouwers.

Reactie Technisch Werken
Het is begrijpelijk dat werknemers graag tegen goede arbeidsvoorwaarden werkzaamheden willen verrichten. Door de gevolgen van de economische crisis draaien veel bedrijven in de metaal echter slecht of minder goed. Hierdoor hebben bedrijven minder financiële middelen om aan de wensen van hun werknemers tegemoet te komen. De vraag blijft staan of deze crisistijd een handig moment is om werkgevers onder druk te zetten. Verschillende werknemers kiezen er toch voor om te blijven werken. Deze keuze is begrijpelijk. Loyaliteit en solidariteit met de werkgever is in een crisistijd belangrijk om de sfeer van de werkvloer naar de werkgever goed te houden. Dit werkt ook andersom. Als de economie weer aantrekt kan er weer geëist worden en kunnen werknemers weer om betere arbeidsvoorwaarden vragen. Een harde aanpak van werknemersorganisaties zou in deze crisistijd wel eens meer stuk kunnen maken dan heel.