Werkgeversvereniging AWVN lonen gaan in 2022 ongeveer 3 procent omhoog

Werkgeversvereniging AWVN heeft aangegeven dat de lonen dit jaar met zo’n 3 procent zullen aan stijgen. Dat is in ieder geval aan de orde bij werknemers die onder een cao vallen. Daarnaast zouden veel werknemers in Nederland ook een salarisverhoging kunnen verwachten bijvoorbeeld omdat ze een trede omhoog gaan of een bonus krijgen. Dat zorgt er voor dat de koopkracht van veel werknemers zal gaan toenemen.

Ondanks de toename in de inflatie zouden veel werknemers er niet op achteruit gaan de komende tijd. De werkgeversorganisatie AWVN verwacht dat de stijging in de lonen dit jaar vergelijkbaar is met het inflatiecijfer. Dat percentage zou volgens het Centraal Planbureau (CPB) op ruim 3 procent komen. Bij het beoordelen van de loonstijging hebben de werkgevers zich gebaseerd op de collectieve arbeidsovereenkomsten die “in januari 2022, in 2021 of eerder zijn afgesloten en die pas in 2023 of 2024 aflopen.”