Tekort aan onderdelen zal nog tot in 2023 duren in Europa aldus IMF

Er is tot op heden een groot tekort aan onderdelen voor de industrie in Europa. Hierdoor kan de maakindustrie niet op volle productie draaien en ontstaan er in verschillende productieketens vertragingen. Dat heeft natuurlijk een negatief effect op de economische groei. De tekorten aan onderdelen en materialen hebben op dit moment al een belemmerend effect voor bedrijven. De komende tijd zullen de tekorten echter nog niet worden opgelost. Deze inschatting heeft het Internationaal Monetair Fonds (IMF) donderdag 17 februari 2022 gemaakt. Volgens het IMF zal de Europese economie mogelijk nog tot in 2023 last hebben van het beperkte aanbod van onderdelen en materialen. De economische groei zal daardoor mogelijk hinder ondervinden.

Als er wel voldoende materialen en onderdelen beschikbaar zouden zijn geweest was de economische groei al snel 2 procentpunt hoger uitgevallen. Verder wordt door het IMF ook gewezen op de effecten van (tijdelijke) sluitingen van fabrieken door de lockdowns en andere effecten van de coronapandemie. Volgens het IMF was de tegenwind in de economische ontwikkelingen gelijk aan een jaar economische groei onder normale omstandigheden. De tekorten zijn overigens niet in alle sectoren even groot. Met name het tekort aan computerchips wordt hard gemerkt in zowel de autoindustrie als in de automatisering en computersector. Er worden echter ook meer machines verkocht waarmee deze chips geproduceerd kunnen worden. Het zal echter wel even duren voordat deze chips massaal op de markt verkrijgbaar zullen zijn. De economische groei komt door deze situatie vertraagd op gang.