Fokker ontvangt 14 januari 2015 vervolgopdracht voor levering onderdelen JSF

Op woensdag 14 januari 2015 gaat het bedrijf Fokker in Den Haag een contract ondertekenen met de Amerikaanse fabrikant Lockheed Martin. In dit contract is vastgelegd dat Fokker vliegtuigonderdelen mag leveren voor de F-35 Joint Strike Fighter. Dit contract is in feite een vervolgopdracht die voortkomt uit een raamovereenkomst die eerder is gesloten. Het bedrijf Fokker laat niet weten hoeveel geld met deze opdracht wordt verdient. Wel geeft Fokker aan dat het een omvangrijke overeenkomst betreft. Geschat wordt dat het gaat om tientallen miljoenen dollars.

Fokker en de F-35 Joint Strike Fighter
De F-35 Joint Strike Fighter is één van de nieuwste gevechtsvliegtuigen ter wereld. Voordat dit vliegtuig in gebruik genomen kan worden zal men hiervoor onderdelen moeten ontwikkelen en fabriceren. Fokker is één van de bedrijven die een bijdrage kunnen en mogen leveren aan de productie van JSF onderdelen. De orderportefeuille van dit bedrijf voor de productie van de JSF is ongeveer tussen de 5 miljard en 8 miljard dollar over een periode van tientallen jaren. In de gehele Nederlandse industrie wordt de orderportefeuille met betrekking tot de JSF over een periode van tientallen jaren geschat op een bedrag tussen de  8 miljard en 10 miljard dollar.

Reactie van Technisch Werken
De F-35 Joint Strike Fighter is een megaproject dat al geruime tijd bezig is. Het project kwam grotendeels tot stand voor de economische crisis. Door deze economische crisis gingen veel landen vragen stellen over het nut van een nieuw gevechtsvliegtuig terwijl de F16’s die reeds lange tijd in gebruik zijn genomen, nog steeds voldoende functioneren als ze goed worden onderhouden en gereviseerd.

Uiteindelijk waren de plannen van de JSF zo ver gevorderd en was er zoveel in de ontwikkelingsfase geïnvesteerd dat er bijna geen weg meer terug was. Nu komt het toch tot de productie van het toestel. Het is goed en terecht dat Nederland als één van de toekomstige afnemers van het vliegtuig ook een bijdrage mogen leveren aan de productie daarvan. Vermoedelijk levert deze bijdrage aan de productie van dit vliegtoestel onvoldoende op om de kosten te dekken die met de ontwikkeling, aanschaf en implementatie van dit supermoderne vliegtuig gemoeid gaan.