Afdracht omzet JSF-orders in 2015 te hoog volgens industrie

Er zijn verschillende bedrijven in Nederland die deelnemen aan de ontwikkeling en productie van onderdelen van het Joint Strike Fighter (JSF) gevechtsvliegtuig. Deze bedrijven moeten een deel van hun omzet afstaan aan de Nederlandse staat. Volgens directeur Ron Nulkes van de belangenvereniging Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid (NIDV) vinden veel bedrijven de afdracht van de omzet aan de Nederlandse staat te hoog. Dit bevestigde de heer Nulkes woensdag 25 februari 2015.

Op dit moment moet de industrie twee procent van de opbrengsten van de JSF afdragen aan de ontwikkeling van het toestel. Op den duur zal dit percentage oplopen tot 4,1 procent. Het afdrachtpercentage is volgens bedrijven in de industrie nog steeds hoog. Volgens Nulkes wordt ook de concurrentiepositie van bedrijven geschaad door de hoge omzetafdracht.

Afspraken omtrent omzetafdracht
In 2002 is besloten dat Nederland een bijdrage zou leveren aan de productie en ontwikkeling van een nieuw gevechtsvliegtuig waardoor de bestaande F-16 vervangen zou kunnen worden. Aan de bedrijven die mee wilden doen aan de ontwikkeling en productie van het nieuwe gevechtsvliegtuig werd van te voren bekend gemaakt dat ze een deel van hun omzet zouden moeten afstaan aan de staat. Hoewel de industrie een deel van de omzet moet afstaan aan de staat levert de productie van de JSF ook veel geld op. De totale som die de productie van de JSF bijdraagt aan de industrie is 105 miljoen euro. Donderdag 26 februari 2015 zal de vaste commissie Defensie in de Tweede Kamer opnieuw praten over de JSF. Daarna wordt als alles goed gaat door Nederland het contract ondertekend waarin de aanschaf van de eerste JSF-toestellen wordt bevestigd.

Reactie van Technisch Werken
De JSF is een project dat de Nederlandse staat zeer veel geld kost. Daarnaast levert de productie van de JSF veel bedrijven in de industrie juist geld op. Geen wonder dat de Nederlandse staat een deel van de omzet van de industrie wil ontvangen zodat de kosten van het JSF (beperkt) kunnen worden gedekt. Uiteraard moeten hier wel duidelijke afspraken over worden gemaakt.