Doelstelling hernieuwbare energie 2023 haalbaar aldus Nationale Energie Verkenning 2017

Op donderdag 19 oktober 2017 werd de Nationale Energie Verkenning 2017 (NEV) gepresenteerd. Daaruit kwam naar voren dat de doelstellingen uit het Energieakkoord van 2013 waarschijnlijk wel haalbaar zijn in 2023. Deze doelstellingen gaan over duurzame energie en de verhouding tussen duurzame energie en energie die niet duurzaam is. zo moet in 2023 in totaal 16 procent van de energie die gewonnen wordt uit hernieuwbare energiebronnen worden gehaald. De Nationale Energie Verkenning is positief over de doelstellingen van 2023 maar minder positief over de doelstellingen van 2020. Deze doelstellingen worden waarschijnlijk niet gehaald.  

In 2023 zal het aandeel van energie uit hernieuwbare energiebronnen waarschijnlijk 17,3 procent zijn. Dit zal waarschijnlijk doorgroeien tot 24 procent in 2030. Vooral de windenergie zal een belangrijke bijdrage leveren aan de hernieuwbare energie. Na verloop van tijd zullen de doelstellingen steeds beter haalbaar worden maar op korte termijn wordt de doelstelling niet gehaald. Momenteel is de doelstelling voor 2020 vastgesteld op 14 procent hernieuwbare energie. Waarschijnlijk zal dit in de praktijk 13 procent worden volgens de NEV 2017. De doelstelling komt in het nauw vanwege vertraging in de bouw van de windenergieprojecten op land.