Nederlandse cao-lonen sterk gestegen in 2016

In Nederland zijn vorig jaar de cao-lonen sterk gestegen. De stijging was van de lonen was de hoogste stijging sinds 2009. Dit werd donderdag 5 januari 2017 bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag. Gemiddeld stegen de cao-lonen in 2016 met 1,9 procent. Dit is een groot verschil ten opzichte van de afgelopen jaren. In de afgelopen zes jaar bleef de loonstijging in de cao’s beperkt tot 0,9 en 1,4 procent.

De 1,9 procent loonstijging in 2016 was veel hoger dan de inflatie. De koopkracht in Nederland is daarnaast ook gestegen. Dit komt omdat de consumentenprijzen met 0,3 procent toenamen vorig jaar. Deze toename is het laagste sinds 1987. De inflatie was aan het begin van 2016 lager dan aan het einde van dat jaar. Daardoor liep het verschil in de stijging van de cao-lonen en de prijsstijging wel een beetje terug in het laatste deel van 2016.

Vooral werknemers bij de overheid kregen meer loon. Dit kwam onder meer door ontwikkelingen in het Nederlandse onderwijs. Verder waren er ook andere sectoren waar de lonen aanzienlijk toenamen. Hierbij vielen vooral de bouwsector en sectoren in het verhuren en het handelen in onroerende zaken positief op. Er waren ook sectoren die nauwelijks te maken hadden met een loonstijging. Met name in de financiële dienstverlening bleef de toename van het loon beperkt.