Economische groei in Nederland in 2014 niet hoog

De nieuwswebsite Nu.nl heeft een interview gehad met twee hoogleraren. Dit waren de hoogleraar economie Sweder van Wijnbergen van de Universiteit van Amsterdam en hoogleraar financiële economie Sylvester Eijffinger van de Universiteit van Tilburg. Het interview ging over de economische verwachtingen voor 2014. Hierbij kwamen ook de cijfers aan bod die door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) werden gepubliceerd over 2013. Het CBS gaf in haar rapport aan dat de economie in Nederland in het derde kwartaal met 0,1 procent is gegroeid ten opzichte van kwartaal twee van 2013.

De geïnterviewde hoogleraren gaven aan dat de economie in Nederland niet sterk zal groeien. Vermoedelijk komt het groeipercentage van de economie in 2014 niet boven de 1 procent van het  bruto binnenlands product. Wanneer de economie met een half procent of iets meer zou stijgen mogen we in Nederland al blij zijn. Volgens hoogleraren zit de Nederlandse economie nu op de bodem. De economie zal wel weer gaan groeien maar ze verwachten daarin geen grote sprongen.

De woningbouw speelt een belangrijke rol bij de groei van de economie volgens de hoogleraren. Ze zijn van mening dat het kabinet meer moet doen om de woningbouw te stimuleren. Volgens de hoogleraren lijkt het kabinet niet effectief met de woningmarkt om te gaan. Het geld dat weggehaald wordt bij de woningcorporaties en de moeite waarmee starters een hypotheek kunnen nemen worden als belangrijke oorzaken genoemd. Volgens de hoogleraren kan het geld bij oude hypotheken beter worden weggehaald. Om dit te bewerkstelligen moet de hypotheekrenteaftrek sneller en forser worden beperkt.

Reactie Technisch Werken
De hoogleraren geven een mening waarmee veel mensen het eens zullen zijn in Nederland. Het kabinet moet de woningmarkt stimuleren. Op dit moment gebeurd er nog weinig vanuit het kabinet om de woningmarkt te laten groeien. De grote hoeveelheden mensen die worden ontslagen in de bouwsector tonen aan dat er nog weinig nieuwe woningen en bedrijfspanden worden gebouwd in Nederland. Er vindt nauwelijks doorstroom plaats. Mensen die verhoudingsgewijs veel verdienen blijven daardoor in starterswoningen wonen. Hierdoor ontstaan voor starters weinig kansen op de woningmarkt. Ook het feit dat banken moeizaam hypotheken verstrekken zorgt er voor dat er weinig woningen worden verkocht. Zowel de banken als de overheid moeten structureel iets veranderen anders blijft de woningmarkt een groot probleem vormen voor het economisch herstel van Nederland.