Economische groei zwakt af in Nederland na 2018

De economische groei in Nederland neemt af de komende tijd. Net als een groot aantal andere landen in de wereld gaat de economische groei in Nederland de komende maanden minder snel toenemen als aan het begin van 2018. In Duitsland is de economie zelfs gekrompen in het derde kwartaal van 2018. Een aantal belangrijke factoren hebben invloed op het groeicijfer van de economie. Een voorbeeld daarvan is het ondernemersvertrouwen en het consumentenvertrouwen. Hoewel deze indicatoren in Nederland nog steeds in de plus staan zijn er ook zorgen. In verschillende landen dalen de indicatoren op het gebied van het ondernemersvertrouwen of de inkoopmanagersindex. Sommige analisten vragen zich af of er niet een nieuwe recessie aan zit te komen.
De meeste economen verwachten echter geen nieuwe recessie. Toch is de tijd van een hoge economische groei voorlopig voorbij. De laatste paar jaar is het op economisch gebied goed gegaan in veel landen. Zo heeft de Nederlandse economie in 2018 naar verwachting een groeicijfer tussen de 2,5 en 3 procent behaald. Dat is een mooi groeicijfer maar in 2017 was het groeicijfer nog 3,2 procent. Dat jaar werd nog het hoogste groeicijfer genoteerd ten opzichte van 2007 toen het laatste record op dit gebied werd behaald. Ook het Centraal Planbureau (CPB) heeft aangegeven dat de hoogste groeipiek in de economie waarschijnlijk voorbij is. Dat wil overigens niet zeggen dat het slecht gaat met de economie.

Er heerst echter wel veel onrust onder bepaalde groepen consumenten. Denk hierbij aan de rellen in Frankrijk die begonnen over de hoge brandstofprijzen. Dat maakt duidelijk dat grote groepen consumenten de economische vooruitgang van de afgelopen jaren niet of nauwelijks hebben gemerkt. De ongelijkheid lijkt toe te nemen. Daarnaast is er ook een crisis op komst in de woningmarkt. Veel mensen kunnen in bepaalde regio’s nauwelijks een geschikte woning huren laat staan kopen. Dat zorgt voor spanningen en minder uitgaven. De overheid moet er rekening mee houden dat een deel van de consumenten nauwelijks meer koopbereidheid heeft ondanks de gunstige economische indexcijfers. Deze groep staat aan de zijlijn van de economie en moet ook een hogere koopkracht krijgen om tevreden te zijn over het huidige economische beleid.