CBS Migrantenmonitor gepubliceerd op vrijdag 3 februari 2017

Op vrijdag 3 februari 2017 heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Migrantenmonitor gepubliceerd. De monitor is een overzicht van alle arbeidsmigranten uit de EU die in een bepaalde periode werkzaam zijn geweest in Nederland. uit de migrantenmonitor komt naar voren dat het aantal arbeidsmigranten in Nederland is gestegen in de periode tussen 2013 en 2015. In die periode nam het aantal arbeidsmigranten in Nederland met totaal 40.000 toe.

Totale aantal arbeidsmigranten
Het totale aantal arbeidsmigranten dat in Nederland werkzaam was in 2015 wordt geraamd op 855.000. Hiervan zijn 622.000 personen afkomstig uit één van de 27 EU-landen geweest. Een grote groep van deze Arbeidsmigranten komt uit zogenaamde MOE-landen. Deze MOE-landen zijn landen in Midden en Oost-Europa. Daar liggen de lonen lager dan in West-Europese landen zoals Nederland. Voor arbeidsmigranten uit MOE-landen is het daarom lucratief om naar Nederland te vertrekken om daar arbeid te verrichten tegen een hoger loon. In Nederland werken verhoudingsgewijs veel Poolse arbeidsmigranten. Volgens het CBS is het huidige aantal arbeidsmigranten uit Polen ongeveer 156.000. In Nederland zouden echter 205.000 Polen woonachtig zijn. Niet alle arbeidsmigranten uit Polen hebben dus (geregistreerd) werk. Naast Poolse arbeidsmigranten zijn er ook steeds meer Hongaarse, Bulgaarse en Roemeense arbeidsmigranten werkzaam.

Arbeidsmigranten uit andere landen
In totaal kwamen 193.000 arbeidsmigranten uit kandidaat-lidstaten voor de Europese Unie. Van deze groep is het grootste deel afkomstig uit Turkije, hier kwamen 191.000 personen vandaan om in Nederland te werken. De aantallen die door het CBS zijn genoemd maken duidelijk dat een grote groep arbeidsmigranten in Nederland werkzaam is. Toch is het exacte aantal arbeidsmigranten niet duidelijk in kaart gebracht. Zo weet het CBS niet hoeveel arbeidsmigranten zich zonder werk in Nederland bevinden. Daarnaast zijn er ook arbeidsmigranten die niet geregistreerd zijn en illegaal werk doen voor Nederlandse bedrijven. hoe groot deze groep is weet men niet precies. De daadwerkelijke aantallen arbeidsmigranten die zich in Nederland bevinden liggen waarschijnlijk hoger dan de aantallen die door het CBS in de Migrantenmonitor zijn weergegeven.