Rabobank gaat gaswinning onder Waddenzee niet financieren in 2017

In 2016 hebben vier verschillende bedrijven een vergunning aangevraagd om naar gas te mogen boren onder de Waddenzee. Uiteraard hebben deze bedrijven wel de financiële middelen nodigen om deze activiteiten te kunnen financieren. Dikwijls klopt men daarbij aan bij een bank. Inmiddels is duidelijk geworden dat de Rabobank in ieder geval niet van plan is om gaswinningactiviteiten te financieren indien deze in de Waddenzee plaatsvinden.

De Rabobank heeft in 2016 net als andere investeringsorganisaties de oproep gekregen om niet mee te werken aan investeringen voor projecten in de Waddenzee. Vanaf 2009 staat de Waddenzee op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Dit houdt in dat dit bijzondere natuurgebied wereldwijd is erkend en daarom een beschermde status heeft. Ondanks deze status hebben een aantal mijnbouwbedrijven een vergunning aangevraagd om gas te mogen gaan winnen uit de bodem van de Waddenzee. Dit zouden de mijnbouwbedrijven vanaf de wal en de Noordzee willen realiseren omdat in de Waddenzee zelf geen boortoren of booreiland mag worden geplaatst. De Rabobank zal in ieder geval niet direct deze booractiviteiten gaan financieren aldus de bank in een verklaring.

Bodemdaling
Een keihard ‘nee’ geeft de Rabobank echter niet als het gaat over mogelijke investeringen in booractiviteiten in de bodem van de Waddenzee. De bank vind het namelijk belangrijk dat de gevolgen van de boringen voor de natuur beperkt moeten zijn wanneer er activiteiten plaatsvinden in een beschermd natuurgebied zoals de Waddenzee. Boringen onder de zeebodem kunnen namelijk bodemdalingen veroorzaken aldus de Rabobank. Als er bodemdalingen worden verwacht naar aanleiding van de booractiviteiten zal men niet moeten boren volgens de bank. Daarom gaat de bank zeker geen geld uitlenen als wordt bewezen dat de activiteiten een gevaar voor het milieu opleveren. Als die bewijzen niet worden geleverd zou de bank eventueel wal geld kunnen uitlenen voor de projecten. De bank laat de deur dus wel op een kier staan. Ondanks dat is de Waddenvereniging wel positief over de beslissing van de Rabobank. Deze bank heeft overigens ook in andere activiteiten duidelijk een milieuvriendelijke koers gekozen zo is de bank ook gestopt met het financieren van kolentransport, kolenwinning en kolencentrales.