Vrijdag 20 februari 2015 ministers van Financiën van de eurozone beoordelen Grieks voorstel

Op vrijdag 20 februari 2015 wordt er in Brussel overleg gevoerd door de ministers van Financiën van de eurozone. Hierbij wordt het Griekse voorstel beoordeeld. In dit voorstel heeft de Griekse regering benoemd dat ze een verlenging wil van het steunprogramma. Hoewel deze toenadering door de Grieken door veel regeringen in Europa als positief wordt beschouwd is de uitkomst van het overleg tussen de ministers van Financiën onzeker.

Duitsland is de grootste geldschieter uit Europa en heeft Griekenland in het vorige steunprogramma al vele miljarden euro’s aan hulp geboden. Nu de nieuwe Griekse regering niet voornemens is om zich aan de eisen te houden die bij dit financiële hulpprogramma werden opgelegd, is Duitsland zeer terughoudend om een nieuwe financiële injectie te geven. Duitsland reageerde donderdag 19 februari 2015 ook niet enthousiast op het voorstel van de Grieken.

De tijd raakt op voor de Grieken
De euforische houding van de nieuwe Griekse regering wordt langzamerhand minder. In eerste instantie blaakten ze van zelfvertrouwen en wilden ze aan Europa duidelijk laten merken dat de Grieken de bezuinigingen zat zijn. Dit zorgde voor veel steun onder de bevolking binnen de Griekse landsgrenzen. Buiten deze landsgrenzen probeerde de Griekse regering andere landen te overtuigen dat ze de druk op Griekenland moesten verminderen. Zonder stropdas probeerde de minister van financiën op een bijna flamboyante wijze de Europese ministers van financiën voor zijn zaak te winnen. Hoewel hij bijna overal hartelijk werd ontvangen wordt nu duidelijk dat Europa niet valt voor de Griekse ‘charmes’.

Duitsland heeft een belangrijke stem in de nieuwe financiële injectie die nodig is om Griekenland (voorlopig)  te redden.  Het huidige hulpprogramma dat door Europa aan Griekenland is verstrekt is een bedrag van maar liefst 240 miljard euro. Dit programma loopt aan het einde van februari 2015 af. De Grieken zouden nog ‘recht’ hebben op 7 miljard euro van dit hulpprogramma. De vraag is of de Europese ministers van financiën dit bedrag gaan verstrekken. Griekenland beloofd dat het land haar  financiële verplichtingen aan Europa zal nakomen maar zegt daarbij dat ze af wil van de strenge bezuinigingen die door Europa zijn opgelegd. De Grieken bieden geen garanties in hun verzoek en stellen alleen maar de eis dat ze meer geld willen hebben. Als Griekenland geen hulp krijgt van Europa komt het land ernstig in de financiële problemen. Dan zal het land ongetwijfeld de schuld bij Europa neerleggen.

Duitse minister van Financiën Schäuble
De Duitse minister van Financiën Schäuble is een belangrijke factor in het overleg. Duitsland heeft Griekenland al veel geld geboden en wil dat ook terug. De Grieken moeten daarvoor bezuiniging doorvoeren zodat het land minder uitgeeft en hopelijk meer geld overhoud om de afbetaling aan Europa te doen. Deze situatie is echter verre van realistisch. De Duitse minister maakt zich daarom zorgen over de afbetaling van de Europese schuld door de Grieken. Hij benoemde dat het Griekse voorstel geen duurzame oplossing is. Nederland is daarbij ook kritisch over het Griekse voorstel. Naast Nederland en Duitsland zijn er in Europa ook veel landen die gematigd positief zijn over het Griekse voorstel.

Reactie van Technisch Werken
Griekenland is een land dat een moeilijke positie heeft gekregen in Europa. Het land heeft zeer veel geld geleend en moet daarom bezuinigen. Nu blijkt dat dit land niet bereid is om meer te bezuinigen wordt de positie van Griekenland lastiger. Hoe kun je nu aan Europa uitleggen dat je wel het geld van Europa wilt maar dat je over de terugbetaling geen concrete afspraken kunt maken. Verschillende politieke partijen in Europa hebben al in de gaten dat er van afbetaling van de schulden van de Grieken voorlopig geen sprake is, misschien betalen de Grieken hun torenhoge schuld wel nooit meer af. Dit kunnen politieke partijen die de beslissing hebben genomen om Griekenland financieel te steunen natuurlijk moeilijk uitleggen aan hun kiezers.

Daarom proberen ze ondanks de negatieve tendens een positief beeld te schetsen over de bereidheid van de Grieken en het voorstel dat ze donderdag hebben ingediend. Verschillende Zuid-Europese landen zijn ook niet van plan om een harde toon aan te slaan tegenover de Grieken. Dit komt natuurlijk omdat die landen het zelf financieel moeilijk hebben en omdat ze nauwelijks een bijdrage hebben geleverd aan het huidige financiële hulpprogramma aan de Grieken. We wachten vrijdag 20 februari 2015 in spanning af.