Bouwsector groeide 3 procent in 2023

Het afgelopen jaar heeft de bouwsector in Nederland een groei van 3 procent behaald. Dit heeft de organisatie ING Research bekend gemaakt. De vraag naar woningen is in Nederland nog steeds heel groot en dat heeft er voor gezorgd dat de bouwsector voldoende opdrachten heeft gekregen het afgelopen jaar. Er zijn in 2023 in totaal ongeveer 73.000 woningen in Nederland bijgebouwd. Daarnaast zijn er ook veel particulieren en bedrijven die het afgelopen jaar verbouwingen hebben laten uitvoeren. De verduurzaming en renovatie van woningen heeft ook voor veel werk gezorgd. Toch zijn er ook zorgen in de bouwsector.

PFAS, stikstof en andere regels

Deze sector heeft de afgelopen tijd te maken gehad met strenge regelgeving. PFAS in de (bouw)grond en stikstofregels hebben er voor gezorgd dat het lastiger wordt om bouwvergunningen te krijgen voor bouwprojecten. Daarnaast worden ook aan de bouwwerken strenge eisen gesteld en moeten deze bijvoorbeeld aardgasvrij zijn. De bouwsector heeft het afgelopen jaar gelukkig nog een groei doorgemaakt maar voor het komende jaar wordt er geen groei in de bouwsector verwacht. De vraag naar bouwprojecten zal echter ook het komende jaar groot zijn alleen zitten de knelpunten in de uitvoering van de bouwprojecten.