Nederlandse economie groeide met 1,8 procent in 2019 door stijging in arbeidsparticipatie

Het afgelopen jaar is de Nederlandse economie gegroeid met bijna 2 procent. Dit heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend gemaakt op vrijdag 1 mei 2020. Het statistiekbureau heeft berekend dat de economische groei over heel 2019 is uitgekomen op 1,8 procent. Dit zijn de definitieve cijfers over de Nederlandse economie het afgelopen jaar.

Hoewel er wel een groeicijfer werd genoteerd is dit cijfer minder hoog dan de afgelopen vier jaar. Dit werd echter ook verwacht. De economische groei zou langzaam maar zeker afzwakken de komende tijd. Desondanks is de economie van Nederland wel harder gegroeid dan de economie van de omringende landen zoals Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk.

Er kon in Nederland vooral een stijging in de economische groei worden genoteerd vanwege de arbeidsparticipatie. Als er sprake is van een stijging in de arbeidsparticipatie betekent dit dat er meer mensen deel nemen aan het arbeidsproces. Deze ontwikkeling was het afgelopen jaar goed merkbaar. Het totale aantal gewerkte uren lag in 2019 namelijk 2 procent hoger dan in 2018 aldus het CBS. In de arbeidsproductiviteit was wel sprake van een daling van 0,2 procent.