Aandacht voor VCA op de bouw in 2022

De veiligheid in de bouw moet een belangrijk agendapunt blijven. Alle bedrijven die actief zijn in de bouwsector doen er goed aan om de regels vanuit de Arbowet na te leven en zijn dit ook verplicht. De certificering vanuit VCA kan hier bij helpen. De afkorting VCA wordt als volgt volledig uitgeschreven: VGM, Checklist voor Aannemers. De doelstelling van van VCA-certificering is hert vergroten van kennis over veilig werken op bouwlocaties en andere technische werkomgevingen en arbeidsomstandigheden in Nederland. De focus op veilig werken op de werkvloer moet blijven hoewel de arbeidsmarkt onder druk staat en bouwbedrijven dagelijks grote hoeveelheden werk verzetten.

Werkdruk neemt toe

Het jaar 2022 is opnieuw een druk jaar voor de bouw. Dat blijkt uit de grote druk die uitgeoefend wordt op de nieuwbouw in Nederland. Er moeten jaarlijks vele tienduizenden woningen worden bijgebouwd om aan de vraag in de markt te voldoen. Een mooie doelstelling maar in de praktijk zijn er vele drempels die het behalen van deze doelstelling in de weg staan. De bouwsector heeft te kampen met verschillende problemen. De bouwkosten lopen verder op door dure materialen, brandstoffen en andere kosten. Ook personeel kost meer door loonstijgingen en vanwege de schaarste aan personeel. Zzp-ers en flexwerkers hebben hogere tarieven en dat merken bouwbedrijven.

Meer aandacht voor veiligheid

Vanwege de oplopende kosten komen bouwbedrijven soms voor dilemma’s te staan. Gaan ze projecten afzeggen? Gaan ze projecten uitstellen? Met wie willen ze samen werken en waar halen ze personeel vandaan. De kans bestaat dat er concessies worden gedaan op het gebied van personeel. Wellicht dat anders wordt gekeken naar opleidingsniveau en werkervaring. Dat kan ook voor veiligheidsrisico’s zorgen. Personeel dat niet goed in staat is om met bepaalde machines te werken of veiligheidsinstructies op te volgen moet bijgeschoold worden vóórdat ze daadwerkelijk aan het werk gaan. Technischwerken.nl is daarom groot voorstander van meer aandacht voor VCA certificering op de bouw en de techniek.