Fysiotherapeuten willen meer aandacht voor goede thuiswerkplek voor werknemers in 2021

Het thuiswerken krijgt een steeds meer aandacht in 2020 en ook in 2021 is er meer aandacht voor werken vanuit huis. Dat moet ook wel in verband met de coronamaatregelen. Contacten tussen mensen moeten fysiek zoveel mogelijk worden voorkomen. Dat is niet alleen in de privésfeer noodzakelijk maar ook bij bedrijven. Niet elke werknemer kan een goede thuiswerkplek voor zichzelf of haarzelf realiseren. Daar is soms hulp en ondersteuning bij nodig. Fysiotherapeuten wijzen er op dat er meer klanten ontstaan bij mensen die thuiswerken op een ergonomisch onverantwoorde werkplek. Hierbij kun je denken aan klachten in de nek, armen schouders en rug.

Meer lichamelijke klachten door thuiswerken

Door de tweede coronagolf moeten meer mensen thuiswerken en worden bedrijven daar ook strenger op gewezen. Er is daardoor ook een nieuwe toestroom ontstaan van mensen met fysieke klachten. Deze mensen melden zich bij fysiotherapeuten. De toestroom aan mensen met extra klachten wordt gesignaleerd door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en FysioHolland. Dit is een organisatie waarbij meer dan vijfhonderd fysiotherapeuten zijn aangesloten. Volgens de organisatie FysioHolland nam het aantal mensen met fysieke klachten met 25 procent toe in de eerste golf van de coronacrisis. Nu de tweede golf van de coronacrisis in volle gang is wordt er meer aandacht besteed aan thuiswerken.