Omgevingswet kan in 2022 voor nieuwe problemen zorgen in de bouw volgens grootste gemeenten

De zes grootste Nederlandse gemeenten denken dat de Omgevingswet tot nieuwe problemen in de bouw zal leiden. Dit bericht werd vrijdag 23 april 2021 bekend gemaakt door de NRC. Het nieuwsbericht van de NRC over dit onderwerp is gebaseerd op interne stukken die zijn ingezien. Volgend jaar zal de nieuwe Omgevingswet moeten ingaan. De wijziging van de Omgevingswet zou de grootste wetswijziging zijn sinds 1848 in Nederland. Toch lijkt deze wijziging zeker niet soepel te verlopen. De nieuwe Omgevingswet zou te ingewikkeld zijn. Dat is een teleurstellende conclusie want de nieuwe omgevingswet zou er juist voor moeten zorgen dat het bouwen in Nederland beter gereguleerd zal worden.

Nieuwe Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet moet een einde maken aan de grote hoeveelheid vergunningen die bedrijven en burgers nodig hebben om gebouwen te verbouwen. Verder zou de aangepaste wet er voor moeten zorgen dat het verstrekken van vergunningen sneller gaat verlopen. De nieuwe Omgevingswet moest er daardoor voor zorgen dat het bouwen van huizen wordt versneld. In Nederland wordt sterk aangestuurd op de bouw van huizen omdat er een tekort is aan woningen. Er zou in 2021 alleen al een tekort zijn aan ruim 300.000 woningen. Dat er wat moest veranderen is duidelijk maar volgens het artikel van de NRC blijkt uit een interne nota van de gemeente Amsterdam dat de huidige vorm van de Omgevingswet het bouwen juist moeilijker zal maken. De uitvoering van de wet bleek gedurende een proef  “dermate onder de maat, dat aan de meest minimale vereisten niet wordt voldaan”. Daardoor komt “de realisatie van woningbouwopgaven en andere gebiedsontwikkelingen in gevaar”, staat in het interne document van de gemeent. Ook in stukken van het ministerie van Binnenlandse Zaken uiten de zes grootste gemeenten hun onvrede over de Omgevingswet.