Wat is een helikopterview?

Helikopterview is een woord dat vooral wordt gebruikt bij managementvaardigheden of competenties die je nodig hebt voor een leidinggevende functie. Met het woord helikopterview bedoelt men over het algemeen dat iemand in staat is om van een afstand het overzicht te houden op het werk en de werkprocessen. Iemand met een helikopterview zit niet alleen de details maar ook het geheel.

Het woord helikopterview is afgeleid van de vergelijking tussen de manier waarop men vanuit een helikopter uit de lucht naar de grond kan kijken en de manier waarop iemand op afstand naar een bedrijf, probleem of proces kan kijken. Het woord “view” is ontleent uit het Egels en kan men in het Nederlands vertalen met “blik”. Men zou een helikopterview dus ook helikopterblik kunnen noemen.

Wanneer heb je een helikopterview?
Het is niet eenvoudig om zelf te bepalen of het over een helikopterview beschikt. Als je deze competentie beheerst blijkt dat over het algemeen in de praktijk uit de manier waarop je omgeving op je reageert. In de meeste functies waar een helikopterview is vereist moet men namelijk meestal niet alleen het overzicht houden op problemen, processen en situaties, men moet ook in staat zijn om te kunnen anticiperen op hetgeen men ziet.

Door de juiste beslissingen te maken en handelend op te treden kan men toetsen of iemand met zijn of haar helikopterview echt daadwerkelijk alles goed heeft gezien of geïnterpreteerd.  Men moet niet alleen ‘zien’ men moet ook kunnen reflecteren, beslissen en verbeteren. De competentie helikoperview moet daardoor in verhouding staan met andere competenties. Als er sprake is van een optimale balans tussen zien, beslissen en handelen dan kan men zeggen dat men over een goede verhouding tussen de competenties beschikt.