Wat is verbijzonderen?

Verbijzonderen is een woord met meerdere betekenissen. In het dagelijkse gebruik wordt verbijzonderen gebruikt om een gewoon product of apparaat te verfraaien of meer aandacht te geven. Op die manier wordt iets gewoons ‘bijzonder’. Men zou kunnen zeggen dat verbijzonderen het ‘bijzonder maken’ is van iets gewoons.

Verbijzonderen wordt echter in het financieel management gebruikt. In dit verband bedoelt men met verbijzonderen het nader omschrijven en specificeren van kosten en opbrengsten. Door kosten te verbijzonderen worden ze in feite gespecificeerd. Zo worden kosten onderverdeeld in kostenplaatsen of kostendragers. Door deze specificering kan men een goed inzicht krijgen in de kosten van werknemers, vestigingen, afdelingen of een combinatie van deze factoren.

In feite is verbijzonderen en populair woord dat zeker niet door iedereen wordt gebruikt op dezelfde manier. In het ene verband bedoelt men met verbijzonderen het bijzonder maken van een product of apparaat terwijl men in een ander verband met verbijzonderen juist een nadere specificatie of uitsplitsing bedoelt van kosten.