Wat is marge-erosie definitie marge-erosie?

Marge-erosie is een term die wordt gebruikt voor de geleidelijke afname van marge in de loop van de tijd. Het woord marge-erosie is een Nederlandse vertaling van het Engelse margin erosion. Vanuit het managementperspectief kan marge ontstaan door onzorgvuldige planning en een verkeerde inzet van productiemiddelen. Door de verkeerde keuzes te maken kan de brutomarge van een organisatie slinken. Dit kan op korte termijn gebeuren maar ook op de lange termijn.

Begrip marge-erosie
Het begrip marge-erosie wordt gebruikt voor de afname van marge over een langere tijd. Sommige beslissingen zorgen er voor dat de marge van de organisatie geleidelijk afneemt. Hierbij kun je denken aan de aankoop van machines die minder snel produceren dan de rest van de markt. Ook kun je denken aan verouderde software of het niet tijdig meegaan met de markt. Bedrijven kunnen dan achterlopen ten opzichte van de concurrent.

Productiekosten
De productiekosten kunnen omhoog gaan wanneer machines regelmatig stil staan en gereviseerd moeten worden. Ook door software problemen en bezuinigingen op vakkundig personeel kunnen de kosten hoger worden en kan de marge onder druk komen te staan. Marge-erosie kan worden tegengegaan door de juiste beslissingen te nemen. Dat vereist leidinggevende capaciteiten maar ook een goed inzicht in de markt en de mogelijkheden die er worden geboden in de techniek en technologie.

Investering
Een verkeerde investering kan marge-erosie verergeren maar een goede investering kan marge-erosie juist beperken. Een voorbeeld hiervan is lean-management en lean-manufacturing. Deze productiesystemen die in het verleden zijn ingevoerd op basis van het veel oudere scientific management kunnen de kosten en het afval dat in een organisatie ontstaat reduceren. Toch is de invoering van bijvoorbeeld lean manufacturing niet alleen voldoende. Men moet deze optimalisatieprocessen voortdurend evalueren en bijsturen.

Managementvaardigheden
Er zijn veel opleidingsinstellingen en managementtrainingen die aandacht besteden aan de reductie van marge-erosie. Toch ligt de sleutel van de reductie van marge-erosie bij het management zelf. Een vaardig management weet de kansen in haar omgeving goed in te schatten en de mensen en middelen daar zo op aan te passen dat de kans op marge-erosie zo klein mogelijk wordt.

Wat is een helikopterview?

Helikopterview is een woord dat vooral wordt gebruikt bij managementvaardigheden of competenties die je nodig hebt voor een leidinggevende functie. Met het woord helikopterview bedoelt men over het algemeen dat iemand in staat is om van een afstand het overzicht te houden op het werk en de werkprocessen. Iemand met een helikopterview zit niet alleen de details maar ook het geheel.

Het woord helikopterview is afgeleid van de vergelijking tussen de manier waarop men vanuit een helikopter uit de lucht naar de grond kan kijken en de manier waarop iemand op afstand naar een bedrijf, probleem of proces kan kijken. Het woord “view” is ontleent uit het Egels en kan men in het Nederlands vertalen met “blik”. Men zou een helikopterview dus ook helikopterblik kunnen noemen.

Wanneer heb je een helikopterview?
Het is niet eenvoudig om zelf te bepalen of het over een helikopterview beschikt. Als je deze competentie beheerst blijkt dat over het algemeen in de praktijk uit de manier waarop je omgeving op je reageert. In de meeste functies waar een helikopterview is vereist moet men namelijk meestal niet alleen het overzicht houden op problemen, processen en situaties, men moet ook in staat zijn om te kunnen anticiperen op hetgeen men ziet.

Door de juiste beslissingen te maken en handelend op te treden kan men toetsen of iemand met zijn of haar helikopterview echt daadwerkelijk alles goed heeft gezien of geïnterpreteerd.  Men moet niet alleen ‘zien’ men moet ook kunnen reflecteren, beslissen en verbeteren. De competentie helikoperview moet daardoor in verhouding staan met andere competenties. Als er sprake is van een optimale balans tussen zien, beslissen en handelen dan kan men zeggen dat men over een goede verhouding tussen de competenties beschikt.