Nevi: industriebedrijven verkleinen personeelsbestand in 2024

De Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (Nevi) heeft gegevens bekend gemaakt over de ontwikkelingen in de industrie in Nederland. Hieruit komt naar voren dat de industriële bedrijven in Nederland te maken hebben met een reductie in het aantal orders. De werkgelegenheid neemt daardoor af bij bedrijven in de industrie. Veel bedrijven in de industriële sector hebben daarom gekeken naar de kosten. Omdat er minder wordt geproduceerd kijken bedrijven daarom ook naar het personeelsbestand. Personeelskosten zijn voor veel bedrijven een grote kostenpost vooral wanneer het personeel onvoldoende werk heeft.

Flexibel personeel

De Nevi geeft aan dat bedrijven in de industrie hun personeelsbestanden verkleinen. Het gaat daarbij met name om bedrijven die daadwerkelijk te maken hebben met een reductie in het aantal orders. Niet alle bedrijven in de industrie hebben een terugloop. Toeleveranciers aan de bouwsector merken bijvoorbeeld wel een terugloop in het aantal orders. Als bedrijven het personeelsbestand gaan beoordelen kijken ze over het algemeen eerst naar de tijdelijke krachten zoals uitzendpersoneel en gedetacheerden. Dit personeel noemt men ook wel flexwerkers oftewel flexibele arbeidskrachten. Als het wat minder goed gaat met de economie en bedrijven het minder druk krijgen wordt over het algemeen van deze flexwerkers als eerste afscheid genomen. Daardoor wordt de flexibele schil van bedrijven kleiner. Dat brengt ook risico’s met zich mee. Als het toch weer drukker wordt en de orders toenemen zullen bedrijven ook weer personeel moeten gaan aannemen. Veel flexibel personeel blijft niet stilzitten en gaat aan de slag bij een andere organisatie. Daardoor kunnen bedrijven als de economie aantrekt niet snel meer opschakelen.