Gebrekkige zonnepaneelinstallaties kunnen communicatienetwerk verstoren

Zonnepanelen worden ook wel PV panelen genoemd en verschijnen in grote getalen op daken van Nederlandse woningen en bedrijven. Het is natuurlijk van belang dat zonnepaneelinstallaties op een deugdelijke manier worden aangebracht. Een deugdelijke installatie van zonnepanelen levert het hoogste rendement op en verkleind de kans op brand en andere calamiteiten. Daarnaast kunnen gebrekkige zonnepaneelinstallaties voor “ernstige storingen” zorgen binnen het communicatienetwerk C2000. Dit is het netwerk dat wordt gebruikt voor communicatie tussen hulpdiensten van de politie, brandweer en ambulance.

Ondeugdelijke zonnepanelen kunnen storing veroorzaken

Het is al langer bekend dat een ondeugdelijke installatie van zonnepanelen / pv panelen verstoringen kunnen veroorzaken in communicatienetwerken. Net als vrijwel alle elektrische apparaten zenden ook zonnepanelen stoorsignalen uit. Daar komt bij dat zonnepanelen hoog liggen. Naar mate er meer zonnepanelen in Nederland op daken verschijnen neemt ook de kans op verstoringen van communicatienetwerken toe. Wanneer er niets verandert aan de kwaliteit van bepaalde zonnepanelen dan is de kans groot dat communicatienetwerken in de toekomst minder goed functioneren. Daarom moet ondeugdelijke zonnepanelen geoptimaliseerd worden. Om dat te bewerkstelligen is het Agentschap Telecom (AT) een zaak begonnen tegen een fabrikant die storende apparatuur op de markt brengt. Dit heeft de toezichthouder donderdag 3 juni 2021 bekend gemaakt.

C2000 communicatienetwerk

Het Agentschap Telecom heeft op haar website al maanden lang een bericht staan waarin gewaarschuwd wordt voor de risico’s van een onjuiste installatie van zonnepanelen en de bijbehorende apparatuur. Als deze installatie en apparatuur niet aan de wettelijke eisen voldoet kunnen verschillende problemen ontstaan. Bij het AT zijn in het afgelopen jaar verschillende klachten binnen gekomen over het disfunctioneren van het C2000 communicatienetwerker. Natuurlijk is het C2000 vaker in het nieuws geweest vanwege de gebrekkige functionaliteit.

Tientallen klachten

Van de tientallen klachten die zijn binnengekomen is niet in alle gevalle bekend of de verstoring is veroorzaakt door de aanwezigheid van storende signalen uit ondeugdelijke zonnepanelen of pv panelen. De woordvoerder van het Agentschap Telecom heeft daar nog geen toelichting over gegeven. Er zijn ook een aantal “juridische componenten” waarmee rekening moet worden gehouden. Er is bijvoorbeeld ook nog niet bekend gemaakt welke fabrikant wordt verdacht van de ontwikkeling van ondeugdelijke zonnepanelen en bijbehorende apparatuur. Volgens het AT zou het wel gaan om een groot internationaal bedrijf in de zonnepanelen.