Groot deel van coronasteun ging naar bedrijven die er geen recht op hadden in 2020

Een groot deel van de coronasteun die de overheid heeft uitbetaald aan bedrijven is niet verstrekt op de juiste grond. Er zijn verschillende bedrijven die te maken hebben gehad met een aanzienlijke omzetdaling in 2020 maar die omzetdaling was niet altijd te wijten aan de coronacrisis. Dit hebben ambtenaren van het ministerie van Financiën berekend. De bevindingen van de ambtenaren staan in het vakblad Economisch Statistische Berichten.

In normale tijden zouden veel bedrijven ook minimaal 20 procent van hun omzet hebben verloren. Dat percentage omzetverlies was de grens voor het ontvangen van de coronasteun. Uit de berekeningen komt naar voren dat in 20 van de 29 sectoren meer dan de helft van de grote omzetverliezen vermoedelijk niet te wijten waren aan de coronacrisis. Volgens de ambtenaren die de berekeningen hebben gemaakt gaat het om een schatting. Het is heel moeilijk om precies na te gaan hoeveel ondernemers zijn geraakt door coronacrisis en wat daar precies het effect van is geweest. Volgens de berekeningen hebben veel bedrijven in bepaalde sectoren wel terecht een uitkering gekregen vanuit de overheid ter compensatie van het omzetverlies.

Coronasteun terugbetalen

Met name in de reissector en de horeca hebben veel bedrijven terecht te maken gehad met een omzetverlies. Dat kwam in 80 procent van de gevallen door de coronacrisis of de coronamaatregelen die daarmee samenhangen. Door de coronasteun hebben veel bedrijven kunnen voorkomen dat ze failliet gingen. Het aantal faillissementen in Nederland staat al een jaar op een historisch laag niveau. Toch kunnen bedrijven de komende tijd ook in de problemen komen. Door het wegvallen van de coronasteun of door het terugbetalen van de coronasteun kunnen bedrijven het alsnog heel moeilijk krijgen.