EU wil importeurs van staal en aluminium laten betalen voor broeikasgassenemissie vanaf 2026

De Europese Unie heeft plannen om importeurs van staal, aluminium en cement te laten betalen voor de emissie van broeikasgassen. Deze maatregel zou van kracht moeten zijn vanaf 2026. Tot dat jaar zal een overgangsperiode worden gehanteerd. De heffing op broeikasgassen emissie is het gevolg van de strenge milieueisen waarmee Europese producenten van staal en aluminium worden geconfronteerd. Doordat Europese staalbedrijven moeten voldoen aan strenge eisen gaan hun productiekosten omhoog. Het importeren van staal uit landen buiten Europa is daardoor voor veel metaalbedrijven interessant. In andere landen dan Europese landen kunnen de eisen met betrekking tot het milieu en de emissie van broeikasgassen echter wel heel anders zijn. Dat zorgt er voor dat andere landen vaak goedkoper kunnen produceren. Om de Europese staalproductie te ondersteunen en tegelijkertijd de verduurzaming in de metaalindustrie te ondersteunen is het van belang dat er een extra heffing wordt ingevoerd op staal uit andere landen dan Europese landen. Dit bericht werd bekend gemaakt door bronnen aan persbureau Bloomberg.

Heffing op staal van buiten Europa

De heffing op buiten-Europees staal wordt nog niet direct ingevoerd. Er zal eerst een overgangsperiode tot 2026 komen. De maatregel moet er uiteindelijk voor zorgen dat er een eerlijke staalmarkt ontstaat waarin ook Europese staalbedrijven kunnen voortbestaan. Daarnaast moeten de heffingen voorkomen dat bijvoorbeeld het Europese hoogovens naar een land verhuizen waar minder strenge regels zijn om zo de productiekosten te verlagen. Het verhuizen van de Europese staalproductie naar het buitenland kan zorgen voor een verlies van Europese banen en schade aan klimaat en milieu. Het is goed mogelijk dat er naast heffingen op grondstoffen zoals staal en aluminium ook heffingen komen op andere producten zoals elektrische stroom en kunstmest. Daarvoor zouden importeurs speciale certificaten moeten kopen. Doormiddel van een certificaat wordt het product dat geïmporteerd wordt duurder. Certificaten voor het inkopen van staal en aluminium zullen worden gekoppeld aan de Europese regeling voor emissierechten. Dat heeft in ieder geval een bron bekend gemaakt aan het persbureau.