Vraag naar specialisten in de techniek is groot in 2020

Hoewel de vraag naar personeel op productieniveau langzaam is afgenomen tijdens de coronacrisis is de vraag naar technisch specialisten nog steeds groot op de arbeidsmarkt. Voor specialistisch werk hebben bedrijven nog steeds vakmannen nodig. Deze vakmannen waren tijdens de economische bloei niet of nauwelijks beschikbaar op de arbeidsmarkt maar blijken ook in de coronacrisis nauwelijks beschikbaar te komen.

Bedrijven laten ervaren technisch personeel niet gemakkelijk gaan in 2020. Ze willen niet dat er (te veel) kennis en ervaring verloren gaat. Ook bij een terugloop in werk houden de bedrijven hun ervaren specialisten zoveel mogelijk aan het werk. Deze komen dus niet direct beschikbaar en solliciteren dus ook niet. Om die reden worden veel vacatures voor specialisten niet ingevuld. Onervaren krachten kunnen vaak niet aan de functie-eisen voldoen. Dat zorgt er voor dat bedrijven de keuze krijgen: of de vacature open laten staan of de functie-eisen veranderen. Dat is een lastig dilemma.

Vooral nu de coronacrisis haar intrede heeft gedaan is het moeilijk om onervaren krachten in te werken. Daarvoor is te weinig capaciteit beschikbaar. Het resultaat is dat de vacatures voor specialisten open blijven staan. Dat doet vermoeden dat veel bedrijven in de techniek goed genoeg draaien om nieuw personeel te werven maar dat is een voorbarige conclusie. Het open zetten van vacatures heeft niet per definitie te maken met een stijging in de productie maar meer met een tekort aan kennis, ervaring en vakmanschap.