Den Haag betaald bijna 300.000 teveel coronasteun eind juni 2020 aan zzp’ers

De gemeente Den Haag heeft de vorige week 285.000 euro te veel betaald aan zelfstandige ondernemers die gebruikmaken van coronasteun. Het zou gaan om 192 ondernemers die een aanvraag hadden ingediend voor coronasteun. Het college van B en W heeft de fout bekend gemaakt in een brief aan de Haagse gemeenteraad. De gemeente heeft de fout niet zelf ontdekt. Een eerlijke ondernemer belde de gemeente om aan te gegeven dat hij wel heel veel geld had gekregen. het bleek dat de ondernemer een dubbel bedrag had ontvangen. In totaal zou dit bij 192 ondernemers zijn gebeurd. Hoewel de ondernemers dit uiteraard ook gemerkt hebben heeft het overgrote deel daarvan dus geen melding gemaakt. De overheid roept de ondernemers die te veel geld hebben gekregen op om het teveel terug te betalen. Het geld was bedoelt om zelfstandige ondernemers financieel te steunen in de coronatijd.

Een aantal zelfstandige ondernemers heeft door de coronacrisis minder inkomsten. Dit zijn zelfstandigen die bijvoorbeeld in de horeca werken of in de evenementenindustrie. Het bedrag werd uitgekeerd in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), die bedoeld is om zzp’ers te ondersteunen die door de coronacrisis minder of zelfs geen inkomsten hebben. Vorige week dinsdag heeft Den Haag aan ongeveer tweeduizend ondernemers de coronasteun overgemaakt. Daarbij is dus een fout ontstaan. Er werd een onderzoek ingesteld en daaruit is naar voren gekomen dat in totaal 192 zelfstandige ondernemers het dubbele bedrag hadden ontvangen. Dit bedrag moet dus wel worden terugbetaald. De overheid is bereid om een betalingsregeling te treffen.