Overheid stelt 375miljoen extra beschikbaar aan coronasteun voor bedrijven

De Nederlandse overheid heeft besloten om een bedrag van 375 miljoen euro extra beschikbaar te stellen om bedrijven door de coronacrisis heen te helpen. Dit bedrag kunnen bedrijven ontvangen als tegemoetkoming in hun vaste lasten. Ook mag het bedrag worden gebruikt ter compensatie van voor een terugloop in de verkoop van artikelen in verband met de coronamaatregelen waaronder de lockdown. Dit bericht werd woensdag 24 februari 2021 bekend gemaakt door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Steunpakketten in coronacrisis

Afgelopen dinsdagavond werd duidelijk tijdens de coronapersconferentie dat de lockdown langer van kracht blijft in Nederland. De komende tijd kunnen winkels op afspraak weer klanten ontvangen maar dit gebeurd echter op hele beperkte schaal. Daardoor zullen winkels nog niet heel veel omzetten en afzetten. Dat heeft ook gevolgen voor productiebedrijven en de industrie die daardoor niet of nauwelijks meer gaan produceren. De coronamaatregelen zorgen voor een kettingreactie in het bedrijfsleven en daardoor ook in de economie. Geen worden dat steeds meer bederijven een beroep doen op de coronasteun vanuit de overheid. De overheid zal op haar beurt echter ook meer moeten doen om de bedrijven overeind te houden. Daarom verschijnen met regelmaat nieuwsberichten waarin staat dan bedrijven zich kunnen aanmelden voor bepaalde coronasteunpakketten.