CNV: werkgevers worden in maart en april 2020 nauwelijks beboet vanwege gebrekkige coronabescherming werknemers

Werkgevers in Nederland hebben vanuit de arbowetgeving een verantwoordelijkheid richting werknemers op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Werkgevers moeten er volgens de Arbowet alles aan doen om de veiligheid en gezondheid van het personeel te beschermen. Nu de coronacrisis een vernietigende uitwerking heeft gedaan op de Nederlandse maatschappij ontkomen werkgevers ook niet aan specifieke maatregelen ter bescherming van personeel op dit gebied.

Werkgevers moeten personeelsleden zo goed mogelijk beschermen tegen corona. Dat vereist een specifiek beleid dat gericht is op het voorkomen van besmetting. Personeel kan op verschillende manieren worden beschermd. Hierbij kun je denken aan het dragen van mondkapjes, het dragen van handschoenen en hygiënemaatregelen zoals het desinfecteren van handen.

Het CNV geeft aan dat niet alle werkgevers zich hieraan houden en deze mogelijkheden bieden. Dit blijkt uit een inventarisatie van deze organisatie. Er wordt volgens de CNV nauwelijks gehandhaafd op dit gebied. Dat kan leiden tot onveilige situaties op de werkvloer. Hierbij kun je denken aan een gebrek aan beschermingsmiddelen, te weinig afstand tussen werknemers of slechte hygiëne. De overheid kan hiervoor boetes uitdelen maar doet dit in de praktijk weinig. Volgens de vakbond is het wel heel bijzonder consumenten en particulieren wel worden beboet maar bedrijven niet of nauwelijks tijdens de coronacrisis.