Reiskostenvergoeding gebruiken ter compensatie voor thuiswerken in 2020

De vakbonden FNV en CNV willen dat werknemers die structureel thuiswerken een vergoeding daarvoor ontvangen. Sommige werkgevers kiezen er voor om toch reiskostenvergoeding uit te keren aan werknemers terwijl ze thuis werken. De vraag is natuurlijk of de overheid daarmee akkoord kan gaan. Reiskostenvergoedingen worden natuurlijk verstrekt ter compensatie van de kosten die werknemers maken om naar hun werk te komen. De afstand en de kosten die werknemers daarvoor moeten afleggen zijn verschillend. Sommige werknemers hebben een eigen auto en daarnaast zijn er ook werknemers die een auto hebben van  de zaak. Deze verschillende aspecten zorgen er voor dat werknemers verschillende vergoedingen ontvangen.

Omdat de reiskosten verschillen per medewerker is het niet verstandig om die vergoeding als een thuiswerkvergoeding in te zetten. Er moet een specifieke vergoeding worden vastgelegd in de cao’s met betrekking tot thuiswerken. Voor veel werkgevers wordt thuiswerken echter nog niet als een ideale situatie beschouwd laat staan dat ze hiervoor een vergoeding gaan betalen. De vakbonden zetten zich echter in voor de belangen van de werknemers. Werknemers moeten namelijk als ze thuis werken meer kosten maken is de redenering.

Vakbonden willen vergoeding voor thuiswerkers in 2020

De twee grootste vakbonden van Nederland zijn groot voorstander voor een thuiswerkvergoeding voor Nederlanders die vanuit huis moeten werken vanwege de coronamaatregelen. Afgelopen maandag werd duidelijk dat rijksambtenaren in Nederland een eenmalige vergoeding ontvangen voor het thuiswerken in de periode van maart tot eind 2020. In totaal vallen er in Nederland ongeveer 120.000 werknemers onder de cao voor rijksambtenaren. Omdat er zoveel werknemers onder deze cao vallen wordt deze cao beschouwd als een soort voorbeeld voor cao’s die andere sectoren worden gesloten.

De situatie verschilt echter per werkgever. Veel ambtenaren werken in een kantoorfunctie. Er zijn ook werkgevers waarbij thuiswerken nauwelijks gerealiseerd kan worden. Werknemers die echter langdurig thuis moeten werken moeten daarvoor echter wel een vorm van financiële compensatie krijgen. Dat is althans de mening van de vakbonden. Uit een eerder artikel dat op Technischwerken.nl is gepubliceerd maakt een gemiddelde werknemer die thuis kantoorwerkzaamheden doet ongeveer twee euro aan extra kosten per dag. Hoewel dit bedrag per dag wel meevalt kan het bedrag behoorlijk oplopen als men langdurig moet thuis werken. Vooral in de winter waarin werknemers hun werkruimte moeten verwarmen.

Shell legt focus op duurzame energie vanaf 2020

Shell is vooral bekend als een oliebedrijf. Het bedrijf wint olie uit de aardbodem en maakt daar verschillende producten van waaronder brandstoffen. Brandstoffen die uit aardolie worden fossiele brandstoffen genoemd. De afgelopen jaren zijn deze brandstoffen steeds meer in opspraak geraakt omdat ze zorgen voor een hogere CO2 uitstoot dan duurzame energievoorzieningen die energie opwekken uit windkracht en zonlicht.

Shell werkt op dit moment al actief mee aan de aanleg van diverse windmolenparken in de Noordzee. Op dit moment werkt Shell mee aan de aanleg van 69 enorme windmolens. Deze hebben een rotordiameter van 200 meter. Het gezamenlijke vermogen van deze windmolens is 759 megawatt dat is voldoende om ongeveer 750.000 huishoudens van energie te voorzien op elektrotechnisch gebied. Shell ervaart een bepaalde druk om te verduurzamen. Deze druk komt onder andere voort uit de markt.

De olie- en gasindustrie heeft al geruime tijd te kampen met lage marges en grote verliezen. Daarom moet Shell wel de overstap maken naar duurzame energie. Investeerders en aandeelhouders hebben ook al gepleit voor een energietransitie binnen Shell. Op termijn zou Shell investeringen mis kunnen lopen als verduurzaming uitblijft.

Shell gaat wereldwijd tussen de 7000 en 9000 banen schrappen vanaf 2020

Het olie- en gasbedrijf Shell heeft wereldwijd 83.000 werknemers in dienst. Daarvan werken er bijna 10.000 in Nederland. Deze werken onder andere op het hoofdkantoor in Den Haag en in Pernis. Shell is al geruime tijd bezig om zich opnieuw te oriënteren op de energiemarkt. Deze markt staat steeds meer in het teken van verduurzaming en vergroening. Shell moet op dit gebied een behoorlijke inhaalslag maken en is zich daarvan bewust. Dat betekent dat er nieuwe doelstellingen worden geformuleerd en dat een reorganisatie onvermijdelijk lijkt.

Shell heeft daarom een van de grootste reorganisaties uit haar geschiedenis aangekondigd. Over de gehele wereld verdwijnen tussen de 7000 en 9000 banen bij Shell. Dat er een reorganisatie aan zat te komen is geen nieuws. Eerder dit jaar had Ben van Beurden al bekend gemaakt dat er een reorganisatie aan zal komen. Het bedrijf heeft niet alleen last van een lage olieprijs maar ook van de coronacrisis. Shell is door de combinatie van deze factoren in de rode cijfers beland. Er moet een reorganisatie komen om er voor te zorgen dat het bedrijf er weer bovenop komt.

Duur fase A in 2020

Uitzendbureaus werken met fases dit worden ook wel uitzendfases of flexfases genoemd. men onderscheid hierin fase A, Fase B en Fase C. Hierbij is fase A de meest flexibele fase en is fase C de fase die meeste zekerheid oftewel vastigheid biedt. Fase A duurt 78 weken via hetzelfde uitzendbureau waarna een uitzendkracht als deze doorwerkt via dezelfde uitzendorganisatie automatisch in fase B terecht komt. De opbouw van de 78 weken via hetzelfde uitzendbureau moet echter niet worden onderbroken door een aaneengesloten periode van 26 of langer. Als een dergelijke onderbreking van de arbeidsperiode plaats heeft gevonden zal de telling van de 78 weken opnieuw worden gestart.

Het is belangrijk om te weten dat elke week dat iemand heeft gewerkt wordt beschouwd als werkweek ongeacht het aantal uren dat men die week heeft gewerkt. Ook een week waarin iemand 1 uur heeft gewerkt wordt beschouwd als een week die meetelt in de 78 weken van fase A. In deze fase mag iemand een onbeperkt aantal uitzendovereenkomsten achter elkaar krijgen. Daarnaast eindigt de uitzendovereenkomst als een opdrachtgever stopt met het inlenen van de arbeidskracht.

Shell gaat duizenden banen schrappen vanaf 2020 in verband met energietransitie

Het energieconcern Shell gaat morgen bekend maken dat het bedrijf aanzienlijk veel banen gaat schrappen. In totaal zullen er duizenden banen verdwijnen bij het grote energieconcern. De banen verdwijnen in het kader van een reorganisatie. De reorganisatie is nodig om het bedrijf klaar te maken voor een omslag naar duurzame oftewel groene energie. Deze groene energie is iets waar Shell al geruime tijd mee bezig is. Desondanks is Shell grotendeels bekend van de fossiele brandstoffen aardolie en aardgas.

Het opwekken van duurzame energie vereist echter een andere koers. Er wordt gesproken over een ‘strategische heroriëntatie’ in het kader van de energietransitie. Dit heeft het bedrijf ook in een schriftelijke reactie op de geruchten aangegeven. Shell heeft een aantal verschillende opties in beeld gebracht. Momenteel heeft het bedrijf het beeld van de duizenden banen die geschrapt zullen worden nog niet bevestigd. Waarschijnlijk wordt morgen meer duidelijkheid verschaft over dit onderwerp. Het is duidelijk dat ook Shell verder moet gaan met verduurzaming. Net als andere grote olie en gas bedrijven zal Shell ook deelnemen aan de energietransitie. Daardoor zal het bedrijf goed moeten nadenken over haar positie op de energiemarkt.

Nieuws over de woningmarkt op 29 september 2020

Voor mensen die op zoek zijn naar woningen is er aan het einde van de maand september zowel positief nieuws als negatief nieuws. Het positieve nieuws is dat er in Nederland steeds meer woningen worden gebouwd. Daarnaast heeft de overheid ook meer aandacht voor de positie van starters op de woningmarkt. De overheid wil met specifieke maatregelen er voor zorgen dat het voor starters mogelijk wordt om toch in een krappe woningmarkt een geschikte woning te vinden. Door meer woningen te bouwen kan de doorstroom op de woningmarkt worden bevordert en kunnen er ook meer woningen voor starters beschikbaar komen. In het eerste half jaar van 2020 zijn er volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek meer vergunningen voor woningbouw zijn afgegeven dan de eerste helft van afgelopen jaar. Dat heeft een doorwerkend effect voor de komende tijd.

Er is helaas niet alleen positief nieuws te melden. Het aanbod is namelijk op dit moment nog behoorlijk beperkt. Dat zorgt er voor dat de prijzen van woningen omhoog zijn gegaan. De prijs voor een woning is in 2020 met 8,8 procent gestegen ten opzichte van 2019. Deze prijsstijging komt naar voren uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). De woningprijzen zijn niet alleen omhoog gegaan maar ook de kans dat men een geschikte woning vind is aanzienlijk kleiner geworden. Het vinden van een geschikte woning is moeilijk omdat het aanbod heel klein is. Daarom schakelen steeds meer mensen een aankoopmakelaar in of zorgen ze er op een andere manier voor dat ze snel mogelijk op de hoogte worden gebracht van een beschikbare woning. Wie het eerst komt wie het eerst maalt gaat echter lang niet altijd op. Door de krapte op de woningmarkt wordt er dikwijls fors over geboden op woningen.

Thuiswerken verplicht vanaf 29 september 2020

Het kabinet heeft de coronamaatregelen verder aangescherpt. Op verschillende punten gaat het kabinet verder dan ze in het verleden is gegaan. Sinds de lockdown maatregelen is nu ook thuiswerken weer bovenaan de agenda gekomen. De komende drie weken moet iedereen van de overheid weer thuiswerken. Werknemers moeten verplicht thuis werken tenzij het echt niet anders kan. Het verplicht thuis werken moet er voor zorgen dat het coronavirus op de werkvloer minder wordt verspreid. De werkvloer en dan met name kantoortuinen en grote kantoorcomplexen met veel werknemers kunnen het risico op besmetting met coronavirus verder vergroten.

Volgens premier Mark Rutte heeft thuis werken een gunstig effect op het beperken van het aantal coronabesmettingen in Nederland. Toen het thuis werken in het voorjaar van 2020 werd ingevoerd heeft dit een enorm goed resultaat gehad. Om die reden wil de premier het thuis werken opnieuw invoeren. Dat heeft de premier afgelopen maandag bekend gemaakt tijdens de persconferentie. Volgens hem is het op veel werkplekken veel te druk geworden. Daardoor zijn clusters van besmettingen ontstaan aldus de premier. Dat moet worden bestreden door te voorkomen dat mensen op het werk te veel met elkaar in contact komen. Werkgevers moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Vergaderingen en andere ontmoetingen moeten niet worden georganiseerd en teamuitjes en personeelsfeestjes worden de komende tijd niet toegestaan. Bedrijven die wel deze activiteiten organiseren kunnen rekenen op stappen van de overheid.

Nieuwe coronamaatregelen: thuiswerken wordt strikter gehandhaafd in 2020

Thuiswerken is de afgelopen tijd regelmatig een onderwerp van discussie geworden tussen werkgevers en werknemers. Een groot aantal werkgevers wil werknemers naar het werk laten komen ondanks de duidelijke richtlijnen vanuit de overheid. Er zijn zelfs bedrijven die personeel dwingen om naar het werk te komen ook wanneer personeel verkoudheidsklachten heeft. De overheid wil in de nieuwe coronamaatregelen de werkgevers meer aanspreken op hun verantwoordelijkheid. Het handhaven van de thuiswerkmaatregel moet strenger worden. Het advies van de overheid om meer thuis te werken krijgt na vanavond op maandag 28 september 2020 waarschijnlijk een veel verplichter karakter.

De vrijblijvendheid die bedrijven werd geboden op het gebied van thuiswerken heeft er voor gezorgd dat ze het personeel massaal naar kantoor en naar andere werkruimten laten komen. Dat is een zeer ongewenste situatie omdat daardoor meer verkeer ontstaat. Niet alleen op de weg naar het werk toe maar ook op de werkomgeving en werkplaats. Hoe meer mensen met elkaar in contact komen hoe groter de kans is op besmettingen met het coronavirus. Daarom heeft de overheid nu besloten om strengere maatregelen te hanteren om thuiswerken te bevorderen en te handhaven. Vanavond horen we tijdens de persconferentie hoe de overheid thuiswerken meer wil gaan handhaven.

Overheid maakt zich zorgen over starters op de woningmarkt in 2020

Het kabinet uit haar zorgen over de positie van starters op de woningmarkt. Symbolisch is de week vanaf maandag 28 september 2020 uitgeroepen tot de Week van de Starter op de woningmarkt. Hoewel de overheid nog niet lijkt te komen met echte oplossingen voor deze groep op de woningmarkt is er in ieder geval een website gestart voor starters. Hierop kunnen ze alle informatie vinden die starters nodig hebben om een eerste koopwoning of een eerste huurhuis te vinden.

In een rapport van RIGO dat is gemaakt in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en vorig jaar is verschenen wordt een duidelijk beeld geschetst dat starters in verschillende steden er drie tot zelfs ruim zeven jaar over doen om een geschikte woning te vinden. Er zijn verschillende problemen die starters ondervinden bij het zoeken naar een geschikte woning. Een groot probleem is het beperkte aanbod. Er zijn voor starters nauwelijks woningen te vinden op de woningmarkt. Het beperkte aanbod dat ze al aantreffen wordt vaak door meerdere partijen op de woningmarkt interessant bevonden. Zo zijn er beleggers die goedkopere woningen opkopen om deze vervolgens te verhuren. Daarnaast zijn er ook gezinnen en alleenstaande ouders met kinderen die vaak interesse hebben in starterswoningen. Om die redenen staat de woningmarkt voor starters enorm onder druk.

Top tien meest gepubliceerde vacatures is grotendeels technisch in 2020

Het overgrote deel van de top tien meest gepubliceerde vacatures is voornamelijk technisch. De meest gepubliceerde vacature is de vacature machinemonteur. Dat blijkt uit een top tien aan meest gevraagde medewerkers die door het UWV is gepubliceerd. Hoewel op de tweede en derde plaats functies in de zorg staan, komt op de vierde plaats de functie ‘elektrotechnisch ingenieur’ en op de vijfde plaats ‘bouwarbeiders afbouw’. Op de zesde plaats staan ‘elektriciens en elektronicamonteurs’ en op de zevende plaats ‘productieleiders industrie en afbouw’. Op de tiende plaats staan ‘loodgieters en pijpfitter’.

Deze lijst maakt duidelijk dat er nog steeds een grote vraag is naar technisch personeel op de arbeidsmarkt in Nederland. Er zijn niet alleen bedrijven die vacatures op internet plaatsen voor Technisch personeel. Zo zijn er ook uitzendbureaus die volop vacatures publiceren voor verschillende technische functies. De top tien van beroepsgroepen met de grootste baankans bestaat voor een groot deel uit technische beroepen. Toch zijn er meer beroepen die veel worden gevraagd op de arbeidsmarkt maar nog niet in deze lijst staan. Daarbij kun je denken aan de beroepen lassers, onderhoudsmonteurs, technisch tekenaars en constructeurs.

Technicum uitzendbureau heeft veel vacatures in de techniek eind september 2020

Het technische uitzendbureau Technicum heeft veel vacatures open staan in de techniek. Het VCU gecertificeerde uitzendbureau merkt dat haar opdrachtgevers nog steeds op zoek zijn naar technisch personeel. Daarom krijgt het uitzendbureau vele vacatures binnen voor onderhoudsmonteurs, installatiemonteurs, elektromonteurs en werktuigbouwkundigen. Deze vacatures worden door heel Nederland ontvangen door diverse vestigingen van Technicum. Het uitzendbureau is vrijwel overal in Nederland aanwezig en dat is goed nieuws voor werkzoekenden. Daardoor heeft Technicum bijna altijd wel een lokaal overzicht aan vacatures beschikbaar. Technicum kan een werkzoekende daardoor de keuze bieden uit verschillende vacatures.

Er is veel vraag naar ervaren personeel op de arbeidsmarkt maar ook naar instromers in de techniek. Hierbij kun je denken aan leerwerkbanen maar ook aan BBL-trajecten in bijvoorbeeld de installatietechniek, mechatronica en elektrotechniek. technicum bemiddelt voor deze trajecten voor haar opdrachtgevers. Wil je meer weten over je mogelijkheden om bij Technicum te werken of een leerwerkbaan / BBL traject te volgen klik dan op de knoppen Vacatures Technicum en BBL Technicum in de menubalk. Een consultant van Technicum zal dan naar aanmelding contact met je opnemen om je mogelijkheden te bespreken.

UWV verwacht toename werkloosheid maar niet voor krapteberoepen in 2020

Het UWV verwacht dat de werkloosheid de komende tijd verder zal toenemen. Desondanks zal er nog veel vraag blijven naar mensen die in zogenaamde krapteberoepen werken. Het gaat daarbij onder andere om machinebouwers, verpleegkundigen, softwareontwikkelaars, elektromonteurs en loodgieters. In deze beroepen verwacht het UWV ook de komende tijd volop werkgelegenheid. Dat komt omdat er al geruime tijd een krapte heerst op de arbeidsmarkt aan werknemers die deze beroepen kunnen uitvoeren.

Het is niet verwonderlijk dat er nog steeds veel vacatures open staan voor werktuigbouwkundigen, machinebouwers en installatiepersoneel. Deze sectoren zijn noodzakelijk voor de industrie maar ook voor de verduurzaming en het energie neutraal maken van gebouwen. De komende tijd zal daarom nog veel werk beschikbaar zijn voor mechatronicamonteurs, elektromonteurs en installatiemonteurs. Bedrijven maar ook uitzendbureaus hebben vacatures voor deze beroepsgroepen op hun websites staan en ook jobboards hebben verschillende vacatures voor technici open staan. De top tien van de meest gevonden vacatures vanuit het UWV bestaat voor het overgrote deel uit vacatures in de techniek.

Meeste vacatures voor machinemonteurs in september 2020 volgens het UWV

Machinemonteurs worden het meeste gevraagd op de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit gegevens van het UWV. Werkzoekenden met ervaring in de werktuigbouwkunde, mechatronica of andere aspecten die met de machinebouw te maken hebben kunnen in 2020 ook tijdens de coronacrisis nog veel keuze uit vacatures. Het UWV heeft een top tien samengesteld van beroepen met de grootste baankans in Nederland. In deze top tien staan machinemonteurs oftewel machinebouwers met afstand bovenaan. De top tien meest gevraagde medewerkers vormt een onderdeel van de UWV Spanningsindicator Arbeidsmarkt die mede door de NOS is opgesteld op basis van gegevens van het UWV. De NOS heeft de gegevens van het UWV geanalyseerd. Daarbij is gekeken naar vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

Het is opvallend dat in bepaalde sectoren nog steeds veel vraag is naar personeel terwijl in andere sectoren de vraag naar personeel aanzienlijk aan het dalen is. Volgens het UWV is er sprake van een enorme afname in het aantal vacatures op de arbeidsmarkt geweest. De afgelopen tijd vond een krimp in het vacatureaanbod plaats die nog niet eerder in vijf jaar tijd heeft plaatsgevonden. In vijf jaar tijd is het vacatureaanbod nog niet zo sterk gedaald als in de afgelopen tijd. Met name in de horeca en de toerismebranche is de vraag naar personeel afgelopen tijd gedaald.

VNO-NCW en MKB benadrukken belang thuis werken in september 2020

De VNO-NCW en MKB zijn grote ondernemersorganisaties in Nederland met veel leden die aangesloten zijn. Deze ondernemersorganisaties zijn van mening dat hun achterban een belangrijke rol kan spelen op het gebied van de beheersing van de coronacrisis. Het lijkt er op dat de grip op deze crisis verdwijnt. Daarom hebben de ondernemersorganisaties in een brief een oproep gedaan aan hun achterban om de maatregelen om de coronacrisis te beperken te handhaven en te verscherpen. Veel bedrijven hebben naar verloop van tijd een soepeler beleid gehanteerd met betrekking tot de coronacrisis.

Zo wordt de anderhalvemeterafstandregel niet overal meer strikt nageleefd. Daarnaast zijn er ook bedrijven in het mkb maar ook grotere bedrijven die personeel massaal weer naar het werk laten komen terwijl thuis werken ook mogelijk is. De overheid is op dit gebied altijd duidelijk geweest. Het thuis werken is meer een norm dan een uitzondering. Desondanks kiezen te veel bedrijven er onnodig voor om het personeel weer naar kantoor te laten komen. De VNO-NCW en MKB hebben in een brief het afgelopen weekend nogmaals benadrukt dat personeel zoveel mogelijk thuis moet werken. Daarnaast moeten werknemers met medische klachten die op corona kunnen duiden niet naar het werk komen.

Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB roepen ondernemers op om nieuwe lockdown 2020 te voorkomen

De ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB hebben het afgelopen weekend in een brief hun leden opgeroepen om er alles aan te doen om een tweede golf van het coronavirus en een tweede lockdown te voorkomen. Volgens de ondernemersorganisaties is er sprake van een serieuze dreiging van een tweede golf. Dat zou mogelijk ook een tweede lockdown betekenen. Deze tweede lockdown zou “draconische gevolgen voor ondernemers, werknemers en de economie” hebben aldus de ondernemersorganisaties.

De organisaties hebben het vooral over het gedrag. Als het gedrag van mensen niet veranderd wordt het zeer moeilijk om een verdere escalatie van het coronavirus te voorkomen. De brief is opgesteld door VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen en MKB-Nederland-voorzitter Jacco Vonhof. Bedrijven zouden volgens de ondernemersorganisaties een grote rol kunnen spelen in het veranderen van het gedrag van consumenten. Zo zouden winkeliers meer aandacht kunnen besteden aan het handhaven van de anderhalvemeter afstand regel. Deze maatregel wordt in de praktijk vaak wel bij monde gehandhaafd maar niet in gedrag. De aandacht verslapt in bepaalde situaties. De ondernemersorganisaties roepen iedereen op om zichtbaar aandacht te besteden aan de protocollen. Deze moeten strikt worden nageleefd.

Productiebedrijven ontvangen meer orders in de maand september 2020

Op maandag 28 september 2020 werd duidelijk dat productiebedrijven in Nederland meer vertrouwen hebben gekregen in de toekomst van hun bedrijf en de productiesector in het algemeen. Dit vertrouwen wordt vooral gevoed door het aantal orders dat bedrijven in de productiesector ontvangen. Het aantal orders gaat namelijk steeds verder omhoog. Desondanks is het aantal orders nog wel lager dan het gebruikelijke aantal dat ze kregen in de maand september voor de coronacrisis. De coronacrisis heeft verschillende sectoren een behoorlijke krimp bezorgd de afgelopen tijd. Gelukkig herstellen een aantal sectoren zich behoorlijk van deze negatieve ontwikkeling.

Hoewel het aantal orders in de productiesector nog niet op het oude niveau is beland is de productiesector positief over haar toekomst. De magazijnen worden steeds leger. Dat betekent dat er ook meer producten worden verkocht en getransporteerd. Verschillende andere sectoren in de productieketen maken daardoor ook een bepaalde groei door. De productiebedrijven staan vaak aan de basis van een opleving van een complete sector in de economie. Zo hebben productiebedrijven in de houtindustrie en  bouwmaterialenindustrie te maken met een opleving. Dat betekent dat ook bedrijven in de bouwsector weer meer vraag hebben naar producten. Men zou hieruit de voorzichtige conclusie kunnen trekken dat de bouwsector langzaam maar zeker ook tekenen van herstel zal tonen.

Productiebedrijven waren in september 2020 opnieuw positiever over toekomst

Bedrijven in productiesector worden steeds positiever over hun toekomst. Inmiddels is de maand september van 2020 de vijfde maand op rij waarin de productiebedrijven positiever zijn over hun toekomst. Dat bericht werd maandag 28 september 2020 bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens het statistiekbureau neemt het aantal orders toe en hebben bedrijven kleinere voorraden. Dat zorgt er voor dat productiebedrijven een minder negatieve stemming hebben dan de afgelopen tijd.

Het vertrouwen van producenten daalde in de maand april tot een enorme diepte. Toen kwam het producentenvertrouwen uit op een indexcijfer van min 28,7. Het gemiddelde indexcijfer op dit gebied is de afgelopen 20 jaar op een plus 0,4 terechtgekomen. Vooral de enorme dalingen in het producentenvertrouwen hebben het gemiddelde indexcijfer op dit gebied erg gedrukt. Gelukkig gaat het nu inmiddels beter met het producentenvertrouwen. Dit vertrouwen is namelijk in de maand september uitgekomen op een min 4,8. In de maand augustus was dit nog een min 5,4.

Vraag naar middenkaderpersoneel in de werktuigbouwkunde neemt toe eind september 2020

De vraag naar middenkaderpersoneel in de techniek stijgt aan het einde van de maand september in 2020. Dat kan een voorteken zijn van een langdurig economisch herstel in de techniek en bouw. Met name in de metaaltechniek waaronder de werktuigbouwkunde worden meer middenkadermedewerkers gevraagd. Hierbij kun je denken aan tekenaars, werkvoorbereiders maar ook engineers en ontwerpers. Veel van deze werknemers hebben specifieke kennis die nodig is om nieuwe producten te ontwikkelen of om specifieke wensen van klanten in kaart te brengen en uit te werken in een concept of offerte.

Het valt op dat er door meer bedrijven in de metaaltechniek vacatures worden open gezet. Veel vacatures in de techniek werden bevroren of tijdelijk teruggetrokken van de arbeidsmarkt omdat de coronacrisis voor veel onzekerheid heeft gezorgd. Inmiddels is duidelijk dat bedrijven weer iets meer vertrouwen krijgen in de economie en de bedrijvigheid. De vragen van klanten en afnemers nemen weer toe nu bedrijven weer vertrouwen krijgen om investeringen te doen. Bedrijven zetten hun vacatures nu uit op het eigen websites maar ook op jobboards. Daarnaast worden veel vacatures ook gedeeld op de websites van uitzendorganisaties.

Dubbele vacatures kunnen daardoor niet worden uitgesloten. Soms wordt een vacature voor een middenkadermedewerker dus gedeeld door een bedrijf maar ook door verschillende uitzendbureaus waardoor het lijkt of er meer vacatures zijn dan er daadwerkelijk zijn.  Om die reden is het altijd verstandig om goed onderzoek te doen naar de vacatures op de arbeidsmarkt en na te gaan of er overeenkomsten zijn.

Tata Steel IJmuiden werd tot 2020 stelselmatig financieel afgeroomd door moederbedrijf in India

Tata Steel in IJmuiden is de afgelopen tijd door haar Indiase moederbedrijf financieel afgeroomd. Dit bericht stond in het Noordhollands Dagblad afgelopen zaterdag. Het bericht is niet op lucht gebaseerd maar kwam tot stand na bestudering van jaarverslagen van het staalbedrijf. Het valt op dat er een aantal bijzondere ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. Volgens het bericht kocht Tata Steel IJmuiden grondstoffen zoals steenkool en ijzererts in bij een zusterbedrijf in Singapore. Deze inkoop vond echter plaats tegen een uitzonderlijk hoge inkoopprijs. Zo kocht het bedrijf in Singapore in een recent boekjaar grondstoffen in voor 1,9 miljard euro. Deze werden echter doorverkocht aan Tata Steel IJmuiden tegen een bedrag van 3,9 miljard.

Door dit enorme prijsverschil zo Tata Steel IJmuiden de afgelopen jaren in totaal voor ongeveer 20 miljard euro te veel hebben betaald voor de grondstoffen voor de staalproductie. Het bedrijf Tata Steel heeft echter in haar verweer aangegeven dat het zo gaan om marktconforme tarieven. Dat is natuurlijk een vrij algemene reactie die een verdubbeling van de grondstofprijzen natuurlijk niet rechtvaardigt. Bovendien zou men aan Tata Steel moeten vragen wat ze dan verstaat onder marktconforme tarieven. Als deze onderling zo veel verschillen. Het blijft bijzonder dat een onderneming haar zusterbedrijf door middel van ongelofelijke grondstofprijzen op kosten jaagt. Er wordt daarom vermoed dat het bedrijf in Nederland financieel wordt afgeroomd. De hoge grondstofprijzen drukken de winst die Tata Steel IJmuiden kon maken.