Reiskostenvergoeding gebruiken ter compensatie voor thuiswerken in 2020

De vakbonden FNV en CNV willen dat werknemers die structureel thuiswerken een vergoeding daarvoor ontvangen. Sommige werkgevers kiezen er voor om toch reiskostenvergoeding uit te keren aan werknemers terwijl ze thuis werken. De vraag is natuurlijk of de overheid daarmee akkoord kan gaan. Reiskostenvergoedingen worden natuurlijk verstrekt ter compensatie van de kosten die werknemers maken om naar hun werk te komen. De afstand en de kosten die werknemers daarvoor moeten afleggen zijn verschillend. Sommige werknemers hebben een eigen auto en daarnaast zijn er ook werknemers die een auto hebben van  de zaak. Deze verschillende aspecten zorgen er voor dat werknemers verschillende vergoedingen ontvangen.

Omdat de reiskosten verschillen per medewerker is het niet verstandig om die vergoeding als een thuiswerkvergoeding in te zetten. Er moet een specifieke vergoeding worden vastgelegd in de cao’s met betrekking tot thuiswerken. Voor veel werkgevers wordt thuiswerken echter nog niet als een ideale situatie beschouwd laat staan dat ze hiervoor een vergoeding gaan betalen. De vakbonden zetten zich echter in voor de belangen van de werknemers. Werknemers moeten namelijk als ze thuis werken meer kosten maken is de redenering.