Thuiswerken kost werknemer gemiddeld 500 euro per jaar in 2020

Als werknemers thuiswerken zorgt dat voor een aanzienlijke kostentoename voor de werknemer en een kostenreductie voor de werkgever. Werknemers die fulltime thuiswerken zouden op jaarbasis honderden euro’s extra kwijt zijn. Dit heeft een budgetvoorlichter van het Nibud dinsdag 28 juli 2020 bekend gemaakt aan de media. Het thuiswerken levert voordelen op met betrekking tot de beperking in het aantal files en een reductie van de CO2 uitstoot. Ook zorgt thuiswerken er voor dat de kans op een besmetting met het coronavirus aanzienlijk wordt verkleind. Om die reden hebben veel mensen de afgelopen tijd veel meer thuis gewerkt dan normaal.

Kosten thuiswerken

Toch zorgt het thuiswerken ook voor meer kosten. Daarvoor waarschuwt het Nibud. Als mensen thuis werken gebruiken ze daarvoor over het algemeen een computer of laptop. Daarnaast wordt andere digitale communicatie apparatuur gebruikt zoals een telefoon. Dat zorgt voor meer verbruik van elektriciteit. Bovendien dient de werkruimte verwarmt te worden. daarvoor wordt meer aardgas verstookt. Deze factoren zouden er voor zorgen dat de kosten gemiddeld 2 euro per dag zijn voor een werknemer die thuis werken. Deze kosten zijn dus de extra kosten die puur verbonden zijn aan het thuis werken en komen dus boven de reguliere kosten die de woning verbruikt op het gebied van elektriciteit en energie.

Voordelen voor thuiswerken wegen tegen de nadelen op?

Ook zou een werknemer meer water verbruiken als hij thuis werkt evenals koffie, thee en toiletpapier. De kosten die het Nibud in kaart heeft gebracht zijn 2 euro per dag. Dat komt neet op 43,30 euro per maand en ruim 500 euro per jaar. Hoewel deze kosten behoorlijk lijken kijken veel werknemers ook naar de voordelen. Er worden minder reiskosten gemaakt. hoewel de meeste werkgevers voor de thuiswerkdagen geen reiskosten vergoeding verstrekken worden er ook minder afschrijfkosten gemaakt voor vervoersmiddelen. Daar staat echter wel tegenover dat bureaus, stoelen en andere materialen en meubels wel meer afschrijven. De vraag is echter of deze afschrijving in verhouding staat met de reductie in afschrijving van de vervoersmiddelen. Voor de meeste mensen zorgt thuiswerken ook voor een beperking in de reistijd. Men werkt thuis en gaat dus effectiever met tijd om. Voor veel mensen die het kunnen zal thuiswerken grotere voordelen opleveren dan nadelen. De kosten nemen toe maar die zullen wellicht ook gedeeltelijk gecompenseerd worden door werkgevers.