Vakbonden willen vergoeding voor thuiswerkers in 2020

De twee grootste vakbonden van Nederland zijn groot voorstander voor een thuiswerkvergoeding voor Nederlanders die vanuit huis moeten werken vanwege de coronamaatregelen. Afgelopen maandag werd duidelijk dat rijksambtenaren in Nederland een eenmalige vergoeding ontvangen voor het thuiswerken in de periode van maart tot eind 2020. In totaal vallen er in Nederland ongeveer 120.000 werknemers onder de cao voor rijksambtenaren. Omdat er zoveel werknemers onder deze cao vallen wordt deze cao beschouwd als een soort voorbeeld voor cao’s die andere sectoren worden gesloten.

De situatie verschilt echter per werkgever. Veel ambtenaren werken in een kantoorfunctie. Er zijn ook werkgevers waarbij thuiswerken nauwelijks gerealiseerd kan worden. Werknemers die echter langdurig thuis moeten werken moeten daarvoor echter wel een vorm van financiële compensatie krijgen. Dat is althans de mening van de vakbonden. Uit een eerder artikel dat op Technischwerken.nl is gepubliceerd maakt een gemiddelde werknemer die thuis kantoorwerkzaamheden doet ongeveer twee euro aan extra kosten per dag. Hoewel dit bedrag per dag wel meevalt kan het bedrag behoorlijk oplopen als men langdurig moet thuis werken. Vooral in de winter waarin werknemers hun werkruimte moeten verwarmen.