Vraag naar middenkaderpersoneel in de werktuigbouwkunde neemt toe eind september 2020

De vraag naar middenkaderpersoneel in de techniek stijgt aan het einde van de maand september in 2020. Dat kan een voorteken zijn van een langdurig economisch herstel in de techniek en bouw. Met name in de metaaltechniek waaronder de werktuigbouwkunde worden meer middenkadermedewerkers gevraagd. Hierbij kun je denken aan tekenaars, werkvoorbereiders maar ook engineers en ontwerpers. Veel van deze werknemers hebben specifieke kennis die nodig is om nieuwe producten te ontwikkelen of om specifieke wensen van klanten in kaart te brengen en uit te werken in een concept of offerte.

Het valt op dat er door meer bedrijven in de metaaltechniek vacatures worden open gezet. Veel vacatures in de techniek werden bevroren of tijdelijk teruggetrokken van de arbeidsmarkt omdat de coronacrisis voor veel onzekerheid heeft gezorgd. Inmiddels is duidelijk dat bedrijven weer iets meer vertrouwen krijgen in de economie en de bedrijvigheid. De vragen van klanten en afnemers nemen weer toe nu bedrijven weer vertrouwen krijgen om investeringen te doen. Bedrijven zetten hun vacatures nu uit op het eigen websites maar ook op jobboards. Daarnaast worden veel vacatures ook gedeeld op de websites van uitzendorganisaties.

Dubbele vacatures kunnen daardoor niet worden uitgesloten. Soms wordt een vacature voor een middenkadermedewerker dus gedeeld door een bedrijf maar ook door verschillende uitzendbureaus waardoor het lijkt of er meer vacatures zijn dan er daadwerkelijk zijn.  Om die reden is het altijd verstandig om goed onderzoek te doen naar de vacatures op de arbeidsmarkt en na te gaan of er overeenkomsten zijn.