Shell legt focus op duurzame energie vanaf 2020

Shell is vooral bekend als een oliebedrijf. Het bedrijf wint olie uit de aardbodem en maakt daar verschillende producten van waaronder brandstoffen. Brandstoffen die uit aardolie worden fossiele brandstoffen genoemd. De afgelopen jaren zijn deze brandstoffen steeds meer in opspraak geraakt omdat ze zorgen voor een hogere CO2 uitstoot dan duurzame energievoorzieningen die energie opwekken uit windkracht en zonlicht.

Shell werkt op dit moment al actief mee aan de aanleg van diverse windmolenparken in de Noordzee. Op dit moment werkt Shell mee aan de aanleg van 69 enorme windmolens. Deze hebben een rotordiameter van 200 meter. Het gezamenlijke vermogen van deze windmolens is 759 megawatt dat is voldoende om ongeveer 750.000 huishoudens van energie te voorzien op elektrotechnisch gebied. Shell ervaart een bepaalde druk om te verduurzamen. Deze druk komt onder andere voort uit de markt.

De olie- en gasindustrie heeft al geruime tijd te kampen met lage marges en grote verliezen. Daarom moet Shell wel de overstap maken naar duurzame energie. Investeerders en aandeelhouders hebben ook al gepleit voor een energietransitie binnen Shell. Op termijn zou Shell investeringen mis kunnen lopen als verduurzaming uitblijft.