Duur fase A in 2020

Uitzendbureaus werken met fases dit worden ook wel uitzendfases of flexfases genoemd. men onderscheid hierin fase A, Fase B en Fase C. Hierbij is fase A de meest flexibele fase en is fase C de fase die meeste zekerheid oftewel vastigheid biedt. Fase A duurt 78 weken via hetzelfde uitzendbureau waarna een uitzendkracht als deze doorwerkt via dezelfde uitzendorganisatie automatisch in fase B terecht komt. De opbouw van de 78 weken via hetzelfde uitzendbureau moet echter niet worden onderbroken door een aaneengesloten periode van 26 of langer. Als een dergelijke onderbreking van de arbeidsperiode plaats heeft gevonden zal de telling van de 78 weken opnieuw worden gestart.

Het is belangrijk om te weten dat elke week dat iemand heeft gewerkt wordt beschouwd als werkweek ongeacht het aantal uren dat men die week heeft gewerkt. Ook een week waarin iemand 1 uur heeft gewerkt wordt beschouwd als een week die meetelt in de 78 weken van fase A. In deze fase mag iemand een onbeperkt aantal uitzendovereenkomsten achter elkaar krijgen. Daarnaast eindigt de uitzendovereenkomst als een opdrachtgever stopt met het inlenen van de arbeidskracht.