Fase A, B, en C bij een uitzendbureau of detacheringbureau

Op uitzendbureaus heeft men het vaak over de verschillende fasen waarin een uitzendkracht kan zitten. Dit kan vraagtekens oproepen wanneer je nog niet eerder als uitzendkracht hebt gewerkt. Een fase waarin een uitzendkracht kan worden ingedeeld heeft veel te maken met de rechten die hij als uitzendkracht heeft bij de uitzendorganisatie waardoor hij of zij wordt uitgeleend aan een opdrachtgever. We onderscheiden drie verschillende fasen die worden aangeduid als fase A, fase B en fase C.

Hieronder wordt aangegeven wat deze verschillende fasen inhouden.

Fase A bij een uitzendbureau detacheringbureau
Fase A. Dit is de eerste fase waarin je als uitzendkracht terecht komt. Deze fase duurt in totaal 78 weken. Wanneer er een tussenliggende periode van minder dan 12 weken door de uitzendkracht niet bij dezelfde uitzendonderneming wordt gewerkt worden de weken doorgeteld. Bij een tussenliggende periode van meer dan 12 weken komt de uitzendkracht opnieuw aan het begin van fase A terecht en moet hij of zij weer 78 weken hebben gewerkt om een fase op te schuiven. In deze fase wordt het woord uitzendbeding ook vaak toegepast. Dit houdt over het algemeen in dat een uitzendkracht zijn of haar dienstverband beëindigd wordt wanneer zijn of haar inleenperiode bij een bedrijf er op zit. Het is echter ook mogelijk om een fase A uitzendkracht te zijn zonder uitzendbeding. Een uitzendbureau heeft namelijk de mogelijkheid om ook in deze fase een uitzendkracht de zekerheid te geven van een tijdelijk contract. Een tijdelijk contract in de fase A periode geeft een medewerker de zekerheid dat hij of zij gedurende de tijdsduur van het contract door de uitzendonderneming zal worden uitgeleend aan bedrijven. Wanneer een uitzendonderneming geen passend werk weet te vinden krijgt de uitzendkracht in de meeste gevallen zijn loon of een deel daarvan uitbetaald. Dit wordt ook wel leegloop genoemd. In ieder geval komt de uitzendkracht met of zonder uitzendbeding na 78 gewerkte weken in aanmerking voor fase B.

Fase B bij een uitzendbureau detacheringbureau
Fase B. De uitzendkracht krijgt in deze fase een tijdelijk contract aangebonden door de uitzendonderneming. Hij of zij kan vanaf dat moment worden gedetacheerd bij diverse opdrachtgevers maar blijft in dienst bij het uitzendbureau of detacheringbureau. Wanneer er geen werk is voor hem of haar is de uitzendonderneming/ detacheringonderneming verplicht om gedurende de loop van het contract loon of een deel van het loon aan de fase B medewerker door te betalen. Voor de fase B medewerkers zijn er echter ook verplichtingen. Zo kan een uitzendonderneming/ detacheringonderneming de medewerker verplichten bepaalde werkzaamheden aan te nemen die passen bij zijn of har profiel. Een detacheringkracht zal in veel gevallen de werkzaamheden moeten aannemen omdat hij of zij anders thuis zal komen te zitten en de uitzendonderneming/ detacheringonderneming dan niet bereid zal zijn om het salaris door te betalen. Voor een detacheringkracht zijn er duidelijk verplichtingen om zichzelf of haarzelf breed inzetbaar te houden. Veel uitzendondernemingen/ detacheringondernemingen nemen vaak medewerkers op detacheringcontracten wanneer ze er zeker van zijn dat de medewerkers breed inzetbaar zijn en ook bereidwillig genoeg zijn om breed ingezet te worden. In totaal duurt de fase B periode 2 jaar. In deze periode mogen maximaal 8 contracten door de uitzendonderneming/ detacheringonderneming worden verstrekt. Na verloop van deze periode komt de medewerker in de volgende fase.

Fase C bij een uitzendbureau detacheringbureau
Fase C: In deze fase krijgt de gedetacheerde of uitzendkracht een vast contract bij de uitzendonderneming/ detacheringonderneming. Dit wordt ook wel een contract voor onbepaalde tijd genoemd. Een medewerker is in deze fase verzekerd van inkomsten maar zal net als in fase B bereid moeten zijn om alle passende werkzaamheden uit te voeren die de uitzendonderneming/ detacheringonderneming voor hem of haar vindt.