Wat betekent een uitzendovereenkomst met en zonder uitsluiting loondoorbetaling in fase A?

Uitzendbureaus kunnen flexkrachten in fase A verschillende arbeidsovereenkomsten bieden. Er kan sprake zijn van een arbeidsbemiddeling met uitzendbeding maar ook zonder uitzendbeding. Als een uitzendkracht een dienstverband heeft met uitzendbeding dan stopt de arbeidsverhouding met de uitzendorganisatie bij het wegvallen van de arbeidsovereenkomst of wanneer de uitzendkracht ziek wordt. Er kan echter ook sprake zijn van een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding. In dat geval wordt ook wel gesproken van detachering. Deze termen zijn ook van toepassing onder de Wet Arbeidsmarkt in Balans oftewel de WAB.

Detacheringovereenkomst
Een uitzendbureau of detacheringsorganisatie kunnen aan een uitzendkracht een detacheringsovereenkomst aangaan. Is dat het geval, dan blijft de overeenkomst tussen de uitzendorganisatie en de detacheringskracht van kracht gedurende de periode die in het detacheringscontract is vastgelegd. Wel kan er dan sprake zijn van uitsluiting loondoorbetaling of juist geen uitsluiting loondoorbetaling. Deze verschillen zijn hieronder in twee alinea’s uitgelegd.

Met uitsluiting loondoorbetaling
In fase A kun je een uitzendovereenkomst met uitzendbeding of detacheringsovereenkomst overeenkomen waarbij de flexkracht alleen recht heeft op loon als hij daadwerkelijk werkt. We noemen dit: met uitsluiting loondoorbetaling. Dit moet schriftelijk zijn vastgelegd. De WAB noemt zo’n overeenkomst een oproepovereenkomst. In andere artikelen kun je hier meer over lezen.

Zonder uitsluiting loondoorbetaling
Zonder uitsluiting loondoorbetaling betekent dat de flexkracht ook recht heeft op loon als zijn werk geheel of gedeeltelijk wegvalt maar zijn of haar overeenkomst nog doorloopt. Ook dit moet schriftelijk zijn vastgelegd.