Na hoeveel maanden moet iemand met een oproepovereenkomst een vaste arbeidsomvang krijgen onder de WAB?

De uitzendovereenkomst met uitsluiting loondoorbetaling is in de WAB een oproepovereenkomst. In feite is dit de meest flexibele vorm van een arbeidsovereenkomst. Toch wil de overheid niet dat deze flexibiliteit heel lang duurt. Volgens de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) moet de werkgever de oproepkracht na twaalf maanden dienstverband een vaste arbeidsomvang aanbieden die gelijk is aan de gemiddelde arbeidsomvang over de afgelopen twaalf maanden.

De gemiddelde arbeidsomvang wordt berekend inclusief gewerkte uren, afgezegde uren, ziekte-uren, leegloopuren en verlofuren. Na 12 gewerkte maanden weet de werknemer die op basis van een oproepovereenkomst werkt dus precies hoeveel uren hij of zij gemiddeld per week zal kunnen verwachten. Er ontstaat dus meer zekerheid over de arbeidsomvang. Dat is nu juist de bedoeling van de WAB. Een vaste arbeidsomvang moet overigens niet verward worden met een vast contract. Met een vaste arbeidsovereenkomst wordt in dit geval de arbeidsomvang in het aantal uren per week bedoelt.