Nieuwe coronamaatregelen: thuiswerken wordt strikter gehandhaafd in 2020

Thuiswerken is de afgelopen tijd regelmatig een onderwerp van discussie geworden tussen werkgevers en werknemers. Een groot aantal werkgevers wil werknemers naar het werk laten komen ondanks de duidelijke richtlijnen vanuit de overheid. Er zijn zelfs bedrijven die personeel dwingen om naar het werk te komen ook wanneer personeel verkoudheidsklachten heeft. De overheid wil in de nieuwe coronamaatregelen de werkgevers meer aanspreken op hun verantwoordelijkheid. Het handhaven van de thuiswerkmaatregel moet strenger worden. Het advies van de overheid om meer thuis te werken krijgt na vanavond op maandag 28 september 2020 waarschijnlijk een veel verplichter karakter.

De vrijblijvendheid die bedrijven werd geboden op het gebied van thuiswerken heeft er voor gezorgd dat ze het personeel massaal naar kantoor en naar andere werkruimten laten komen. Dat is een zeer ongewenste situatie omdat daardoor meer verkeer ontstaat. Niet alleen op de weg naar het werk toe maar ook op de werkomgeving en werkplaats. Hoe meer mensen met elkaar in contact komen hoe groter de kans is op besmettingen met het coronavirus. Daarom heeft de overheid nu besloten om strengere maatregelen te hanteren om thuiswerken te bevorderen en te handhaven. Vanavond horen we tijdens de persconferentie hoe de overheid thuiswerken meer wil gaan handhaven.