Vakbond wil regelingen over thuiswerken in cao’s opnemen vanaf augustus 2020

Door de coronacrisis is veel veranderd in Nederland. Door de coronamaatregelen van de overheid moesten veel bedrijven hun deuren sluiten voor bezoek en werknemers. Het gevolg was dat een groot aantal werknemers noodgedwongen thuis moest werken. In bepaalde sectoren en vakgebieden was dit prima mogelijk maar er zijn ook bedrijven die het thuiswerken minder goed konden faciliteren. Inmiddels is de coronapandemie nog niet onder controle. De overheid wil echter dat bedrijven ook na 1 september zoveel mogelijk gaan thuiswerken.

In veel collectieve arbeidsovereenkomsten is echter niets of nauwelijks iets opgenomen over thuiswerken. De vakbond FNV wil daarom regelingen over thuiswerken meenemen in toekomstige cao-onderhandelingen. Het onderzoek van de FNV werd gehouden onder 9.400 leden. Het overgrote deel van de leden van de FNV wil dat hier meer aandacht aan wordt besteed. Dat komt naar voren uit een groot onderzoek dat de vakbond onder haar achterban heeft gehouden. Dit onderzoek werd onder andere gehouden in de financiële sector, de gemeente- en Rijksoverheid en callcentra. Dit zijn met name sectoren waar men thuis zou moeten kunnen werken als men daarvoor worden gefaciliteerd. Deze faciliteiten zouden moeten worden geregeld door bedrijven en organisaties.