Shell heeft winstdaling in derde kwartaal 2019

Olie- en gasproducent Shell heeft in het derde kwartaal van 2019 een daling gehad in haar winst. In het genoemd kwartaal daalde de winst van het bedrijf met 15 procent ten opzichte van vorig jaar. Op donderdag 31 oktober 2019 heeft Shell een update gegeven van haar bedrijfsresultaten. Hieruit komt naar voren dat het bedrijf in totaal 4,8 miljard dollar heeft overgehouden in het derde kwartaal. Shell geeft aan dat de winstdaling te maken heeft met de lage energieprijzen.

De prijsdaling van bijvoorbeeld aardolie is aanzienlijk. In het derde kwartaal van 2019 ligt de prijs van olie bijvoorbeeld 17 procent lager. Ook de omzet van Shell daalde in kwartaal 3. In het derde kwartaal van 2018 werd een omzet van 101,5 miljard dollar behaald. In het derde kwartaal van 2019 kwam de omzet uit op 89,5 miljard dollar.

Stikstofuitspraak raakt vooral de bouw, vastgoedsector en de landbouwsector in 2019 en daar na

De bouw, de vastgoedsector en de landbouwsector zullen in 2019 en daar na het hardst geraakt worden door de stikstofuitspraak. Deze conclusie heeft de ABN AMRO woensdag 30 oktober 2019 in een rapport weergegeven. Onderzoekers van de ABN AMRO geven aan dat de stikstofkwestie ook in andere sectoren gevoeld zal worden. Dat komt omdat veel sectoren aan de bouwsector en agrarische sector verbonden zijn.

In het rapport toetst de bank de stikstofkwestie op het risico op faillissementen maar ook op omzetdalingen en de beperking van uitbreidingsmogelijkheden. Al deze risico’s zijn aan de orde. In totaal zijn er ongeveer 18.000 bouwprojecten die door de stikstofuitspraak vertraagd zijn. Het is nog onduidelijk wat het effect is van de problemen met betrekking tot PFAS in de bouw en het grondverzet.

ABN AMRO: Stikstofuitspraak zorgt voor sneeuwbal effect in de bouw in 2019

De stikstofuitspraak heeft een negatief effect op de bouwsector. Verschillende bouwprojecten komen stil te liggen. Daar komen nog de strenge afspraken met betrekking tot de PFAS bij. De ABN AMRO heeft op woensdag 30 oktober 2019 een rapport gepubliceerd waarin de effecten van de stikstofuitspraak worden beschreven. Daaruit komt met name naar voren dat de problemen in de sectoren bouw en vastgoed een sneeuwbaleffect hebben. Dat betekent dat ook andere sectoren worden geraakt door de problemen met betrekking tot stikstof in de bouw en vastgoed. Het stilvallen van projecten in de bouw kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat ook toeleveranciers van bouwmaterialen in de problemen komen.

Als er minder wordt gebouwd kunnen bedrijven ook minder uitbreiden wat weer gevolgen heeft voor de concurrentiepositie van bedrijven in Nederland maar ook daar buiten. Verder wordt ook de logistieke sector geraakt door de problemen in de bouw. Als er problemen ontstaan bij projectontwikkelaars kan dat een effect hebben op de woningprijzen. De bank vreest voor hogere huizenprijzen vanwege de schaarste aan nieuwbouwwoningen. Het bijbouwen van woningen zal moeilijker worden als er niets verandert op het gebied van de regelgeving over stikstof en PFAS. Woningen worden daardoor in de toekomst nog minder betaalbaar. Bovendien kan de overheid vrijwel niets doen om het kopen van woningen goedkoper te maken. De hypotheekrente is namelijk al extreem laag en ook op het gebied van de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) zijn de regels al versoepeld.

Waarschuwing voor drukke ochtendspits op woensdag 30 oktober 2019 door bouwvoertuigen

Morgen is het zover dan gaan de bouwbedrijven in Nederland hun reactie geven op het stikstofbeleid van de Nederlandse overheid. Er wordt een drukke ochtendspits verwacht aldus de ANWB. Het is echter nog onduidelijk wat de drukte op de Nederlandse wegen zal worden. Deze onduidelijkheid vloeit voort uit de onzekerheid over het aantal deelnemers aan de protesten. Men weet dus ook niet precies hoeveel bouwvoertuigen zullen vertrekken naar het Malieveld in Den Haag. Op dit veld zullen verschillende bouworganisaties protesteren tegen onder andere het stikstofbeleid maar ook tegen het beleid met betrekking tot PFAS. De laatste tijd hoort men namelijk steeds vaker PFAS als belangrijke hindernis voor nieuwe bouwprojecten, grondwerk en baggerwerk. De bouwsector heeft dus in feite te maken met twee verschillende hindernissen.

Genoeg zorgen om een groot protest te gaan houden op het Malieveld in Den Haag. Het officiële programma op het Malieveld begint om 10.00 uur aldus de Stichting Grond in Verzet. Deze stichting heeft bekend gemaakt dat er ongeveer duizend bouwvoertuigen naar het Malieveld zullen worden getransporteerd. Dit veld heeft het de afgelopen tijd niet rustig gehad. Kort geleden hebben boeren massaal met hun trekkers het Malieveld bezet en daar letterlijk en figuurlijk diepe sporen achtergelaten. Nu zullen er verschillende bouwmachines over het veld heenrijden. Om daar te komen zullen verschillende bouwmachines een behoorlijke afstand moeten afleggen over de Nederlandse wegen. De ANWB vreest vooral voor drukte op de A12 tussen Utrecht en Den Haag. Voor het begin van de ochtendspits zouden de meeste bouwvoertuigen echter al op het Malieveld aanwezig moeten zijn aldus de initiatiefnemers.

Er zijn 265.000 bankklanten met een hoog risico op het gebied van hypotheek in 2019

De aflossingsvrije hypotheek is een hypotheekvorm die niet meer mag worden verstrekt. Toch zijn er in Nederland tienduizenden mensen die nog een aflossingsvrije hypotheek hebben. Op zich is een aflossingsvrije hypotheek geen probleem. De problemen kunnen echter wel ontstaan wanneer de looptijd van de aflossingsvrije hypotheek ten einde komt. Dan moeten de hypotheeknemers namelijk het bedrag dat ze geleend hebben gaan terugbetalen. Een andere optie is dat ze opnieuw gaan lenen voor de woning. Daar kunnen echter problemen ontstaan. Zo kunnen de mensen bijvoorbeeld te weinig geld verdienen om een nieuwe hypotheek af te sluiten.

Ook is het mogelijk dat mensen te weinig geld hebben om een nieuwe hypotheek af te sluiten. Voor het afsluiten van een hypotheek is namelijk ook eigen geld nodig. Als de herfinanciering op dezelfde woning niet lukt zullen mensen de woning moeten gaan verkopen. Dan zouden ze wellicht in een goedkopere woning moeten gaan wonen als deze beschikbaar is. Veel mensen kunnen daardoor klem komen te zitten. Dit waarschuwt de Nederlandse Vereniging van Banken. In 2018 hebben de banken daarom gekeken naar welke klanten een hoog risico hadden. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat er 265.000 klanten zijn met een hoog risico met betrekking tot hun hypotheek.

Nettoarbeidsparticipatie van jongeren lag in 2018 hoger dan in 2014

De nettoarbeidsparticipatie onder jongeren lag in 2018 hoger dan vier jaar daar voor. In 2014 was de arbeidsdeelname van jongeren nog 62 procent. De arbeidsparticipatie van de onderwijsvolgende jongeren zonder diploma was in 2014 in totaal 48 procent en deze steeg naar 56 procent in 2018. De werkgelegenheid is in 2018 aanzienlijk toegenomen. Met name in de bouw, werktuigbouwkunde en overige technische sectoren is het aantal vacatures aanzienlijk toegenomen. Dat zorgde ook voor meer kansen voor jongeren op de arbeidsmarkt.

In de installatietechniek, elektrotechniek en metaaltechniek zijn veel bedrijven bereid om arbeidskrachten aan te nemen die nog een vak moeten leren. Als deze instromers al over een diploma beschikken in deze technische sectoren dan is dat een pré maar veel bedrijven zijn ook bereid om mensen doormiddel van een BBL opleiding of BBL traject te ontwikkelen tot vakmensen. BBL is een variant van werken en leren en is een praktijkgerichte manier van opleiden.

Diploma zorgt voor grotere kans op werk voor jongeren in 2018 en 2019

Jongeren zonder diploma hadden in 2018 minder vaak een betaalde baan dan leeftijdsgenoten mét een diploma. Dit bericht werd dinsdag 29 oktober 2019 bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Jongeren met een diploma, maar zonder school, hadden in 2018 het vaakst werk en werkten de meeste uren.

Het CBS heeft aangegeven dat de netto arbeidsparticipatie van jongeren in de leeftijd tussen de 15 tot 27 jaar met een mbo-niveau 2 diploma of een havo- of vwo-diploma op 74 procent lag in 2018. Jongeren zonder diploma hadden een arbeidsparticipatie van 57 procent aldus het CBS. Dat maakt duidelijk dat het belangrijk is om een diploma te hebben op de arbeidsmarkt. Van jongeren zonder diploma die wel onderwijs volgden werkte 56 procent.

Bouwsector wil woensdag 30 oktober 2019 demonstreren

Niet alleen boeren maken zich zorgen om het strenge stikstofbeleid van de overheid ook de bouwsector is hier bezorgd over. Het blijft niet alleen bij het benoemen van deze zorgen ook de bouwsector heeft namelijk een demonstratie gepland. Deze demonstratie zal plaatsvinden op woensdag 30 oktober op het Malieveld in Den Haag. De bouwbedrijven hebben plannen om het Malieveld vol zetten met “duizend machines”.

In totaal zullen ongeveer 40 organisaties uit de bouw deelnemen aan het protest. Zij zullen proberen zoveel mogelijk de burgers en het verkeer te ontzien tijdens de protesten. Het protest draagt de naam ‘Grond in Verzet’ en verwacht dat er “veel” werknemers uit de bouw-, grond-, waterbouw-, transport- en binnenvaartsector naar het Malieveld komen. Toch is niet bekend hoeveel mensen daadwerkelijk aan het protest deelnemen. Grond in Verzet heeft aangegeven dat ze de richtlijnen van de gemeente Den Haag zal opvolgen en gaat de bouwmachines opstellen volgens de regels van de gemeente.

Afvalscheiding meest effectieve manier om restafvalberg te verminderen

Restafval is al het afval dat feitelijk geen andere bestemming meer kan krijgen dan de stort. Vanwege het gebrek aan mogelijkheden om restafval opnieuw te gebruiken vormt restafval een letterlijk groeiend probleem. De berg restafval kan op verschillende manieren worden verkleind. Een belangrijke oplossing is het scheiden van GFT, plastic, papier en glas. Door deze materialen gescheiden in te leveren komt er minder afval op de restafvalberg. Ook kunnen de materialen weer worden hergebruikt en gerecycled. Dat zorgt er vervolgens weer voor dat er minder nieuwe grondstoffen hoeven te worden aangewend in het productieproces. Juist het beperken van de hoeveelheid nieuwe grondstoffen is een belangrijk speerpunt op weg naar een circulaire economie.

De circulaire economie is echter compleet uit beeld als er nog steeds nieuwe fossiele grondstoffen worden gehaald uit de aardbodem om plastic en brandstof te produceren. Gelukkig zijn er wel steeds meer initiatieven die er voor zorgen dat afval wordt gereduceerd. Zo maken al steeds meer snackbars gebruik van biologisch afbreekbare patatbakjes en worden ook rietjes en plastic vorkjes steeds meer uitgebannen uit restaurants. Ook in de voedingsmiddelenindustrie worden steeds meer plastic verpakkingen vervangen voor duurzame alternatieven. Dat wordt echter nog op beperkte schaal gedaan. Als de overheid meer dwang uitoefent op bedrijven dan is de kans groot dat verduurzaming in de verpakkingsindustrie en de reductie van de afvalberg sneller gaat verlopen.

Circulaire economie nog ver weg: veel gemeenten halen restafvaldoelstelling 2020 niet

Volgend jaar zullen hooguit 71 van de 355 Nederlandse gemeenten de afvaldoelstelling halen. Deze afvaldoelstelling is vanuit het Rijk vastgesteld en bestaat uit een maximale hoeveelheid afval per inwoner van een gemeente. De restafvaldoelstelling is maximaal 100 kilo restafval per inwoner voor 2020. Dat is aanzienlijk minder dan de hoeveelheid restafval die in 2019 per inwoner wordt ingezameld. In 2019 ligt het aantal kilo’s restafval nog op 151 kilo per inwoner volgens het artikel in de Volkskrant op maandag 28 oktober 2019. Het artikel van de Volkskrant heeft zich gebaseerd op cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Rijkswaterstaat.

Volgens het artikel hebben vooral grote steden met meer dan honderdduizend inwoners problemen om de afvaldoelstellingen te halen. In de grote steden van Nederland wordt het afvaldoel voor 2020 in ieder geval ruimschoots gemist. Gemiddeld ligt daar de hoeveelheid restafval per persoon op 245 kilo aldus de Volkskrant. Het is echter mogelijk dat de daadwerkelijke hoeveelheid afval per inwoner nog hoger ligt. Dat komt omdat de resultaten van bedrijven en bovendien het grofvuil niet zijn meegenomen in de analyse van het dagblad.

ABN AMRO mag spaarrekening met 1,5 procent rente eenzijdig opzeggen in 2019

De ABN AMRO wil af van spaarrekeningen waarop spaarders een rente van 1,5 procent ontvangen. De reden hiervoor is dat de huidige spaarrente veel lager is dan 1,5 procent. Daardoor zou de bank teveel geld verliezen aan de spaarder. Dit bericht werd kort gelden bekend gemaakt in het nieuws. Het bijzondere van dit bericht is dat de geschillencommissie van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) heeft bepaald dat de ABN AMRO daadwerkelijk de spaarrekening eenzijdig mag opzeggen. Een klant had een klacht ingediend bij de Kifid over de ABN AMRO. De klant was het niet eens met het feit dat de spaarrekeningen die de klant in 1995 had geopend werd stopgezet op 31 maart 2019. De huidige hoge rentestand was volgens de bank niet meer op te brengen?!

Het is weer overduidelijk dat de banken het in Nederland voor het zeggen hebben. De 1,5 procent rente is niet bepaald hoog als je naar de afgelopen tien jaar kijkt. Er zijn periodes geweest waarin de spaarrente ruim het dubbele was. Toen hoorde je de bank niet klagen want ze verdienden ruim op het spaargeld. Nu de gemiddelde spaarrente wel veel lager is kan een bank eenzijdig besluiten om een rekening op te heffen. Bij de bank lijkt dat een hele gewone beslissing terwijl een spaarder zijn klacht ongegrond verklaard ziet bij een geschillencommissie. Bijzonder beleid van een bank om zo met klanten om te gaan. Krijgen de “topbankiers” dan ook geen bonus als er minder wordt verdient op spaargeld? Of zoeken de “topmanagers” naar manier om toch wat extra geld binnen te halen omdat anders de bonussen niet meer zijn op te brengen?

De desbetreffende klant voelde zich vooral overdonderd door het eenzijdige besluit van de bank. De klant eiste een overgangstermijn van minimaal twee jaar. De bank hield echter een opzegtermijn aan van twee maanden waar de geschillencommissie mee akkoord was. Ook een schadevergoeding van 6.900 euro, wat overeenkomt met 1,5 procent van het spaarkapitaal gerekend over twee jaar, werd niet toegekend. Op dit moment lopen er nog tussen de vijf en tien andere vergelijkbare zaken bij het Kifid. In alle zaken betreft het een ABN AMRO-klant met een KMI-rekening. Dit is een zogenaamde Kapitaalmarktindex Rekening die ook de desbetreffende klant had. De uitspraak van de geschillencommissie voorspelt echter niet veel goeds.

The Ocean Cleanup wordt ingezet voor plasticverwijdering uit rivieren vanaf 2019

The Ocean Cleanup is een wereldberoemde project dat jaren geleden van start is gegaan op initiatief van de Nederlander Boyan Slat. Inmiddels is The Ocean Cleanup geoptimaliseerd en daardoor beter bruikbaar op de oceanen. Het grote plasticprobleem wordt echter maar gedeeltelijk met The Ocean Cleanup opgevangen. Het voorkomen dat plastic afval in de oceanen beland is net zo belangrijk als het schoonmaken van de oceanen zelf.

Daarom wil men ook een technische oplossing bedenken om naast oceanen ook de duizend meest vervuilende rivieren schoon te maken. Volgens de initiatiefnemers zijn een aantal rivieren verantwoordelijk voor tachtig procent van de plasticvervuiling in oceanen. Het plastic wordt via de rivieren in de oceanen gestort. Dat moet voorkomen worden. Daarom heeft het team van The Ocean Cleanup een speciaal systeem ontwikkeld voor in rivieren.

De Interceptor
Voor het schoonmaken en plasticvrij maken van rivieren heeft men een ander systeem nodig dan The Ocean Cleanup. Daarvoor is de Interceptor ontwikkeld. Dit schoonmaaksysteem is verankerd aan de rivierbedding en gebruikt de natuurlijke stroom van de rivier om het plastic op te vangen. De ontwikkelaars van de Interceptor zijn van mening dat het systeem in staat is om per dag 50.000 kilo afval uit een rivier te halen. Als de omstandigheden heel gunstig zijn zou het systeem zelfs het dubbele aantal kilo’s afval per dag kunnen verwijderen uit rivieren.

Aan het einde van 2019 zijn er vier Interceptors in aanbouw. Daarnaast zijn twee systemen al operationeel in Jakarta (Indonesië) en Klang (Maleisië). Een derde Interceptorsysteem gaat naar Can Tho in de Mekong Delta (Vietnam) en het vierde zal in de toekomst worden ingezet in Santo Domingo (Dominicaanse Republiek).

Nederland heeft lage kosten voor windenergie op zee in 2019 maar het kan nog lager

Het internationale energieagentschap (IEA) heeft in een prognose aangegeven dat de kosten voor windmolens op zee wereldwijd zullen dalen. In het aankomende decennium zou de daling uitkomen op zo’n 40 procent. Volgens het IEA loopt Nederland in 2019 al voorop in vergelijking met andere landen op het gebied van de lage kosten voor windenergie. Er kunnen in Nederland in verhouding tot andere landen goedkopere windmolenparken op zee worden gebouwd.

Tegen 2030 zou de kostprijs per kilowatt offshore windenergie dalen naar 2.500 dollar. Dit heeft het IEA aangegeven in een rapport dat afgelopen vrijdag werd gepubliceerd. Volgens het IEA zitten veel windmolenprojecten in de Nederlandse kustwateren al rond deze prijs. Het ondiepe water is een belangrijk voordeel. Voor de kust van Zeeland, Noord-Holland en Zuid-Holland is het water redelijk ondiep. Dat maakt de kosten voor het plaatsen van een windmolenpark minder hoog. Daarnaast heeft ook de overheid er voor gezorgd dat het goedkoper wordt om windmolenparken te laten bouwen. Zo heeft het ministerie van Economische Zaken er voor gezorgd dat er concurrentie plaatsvind tussen de ontwikkelaars van windmolens en windmolenparken. Degenen die de windparken op zee tegen de scherpste prijzen kunnen bouwen mogen er mee aan de slag.

Sinds 2018 is duidelijk geworden dat nieuwe projecten die de voor de Hollandse kust worden ontwikkeld geen directe subsidie nodig hebben. De kostendaling is een gunstige ontwikkeling. De technologie vanuit de offshore windparken wordt steeds optimaler en daardoor ook belangrijker voor de toekomst. Toch komt er nog weinig energie vanuit windmolenparken op zee. Volgens het IEA is in 2019 ongeveer 0,3 procent van alle geproduceerde elektriciteit afkomstig van windmolens die op zee staan. De komende twee decennia zou deze capaciteit echter vervijftienvoudigen volgens het IEA.

Zoldervloerisolatie: met inblaaswol de zoldervloer isoleren

Er zijn verschillende manieren om een zolder te isoleren. Vaak isoleert men de schuine daken de zolder met isolatieplaten maar het is ook mogelijk om de zoldervloer te isoleren. Het isoleren van een zoldervloer kan op verschillende manieren gebeuren. Een voorbeeld is het aanbrengen van XPS of EPS platen. Daarnaast is het ook mogelijk om een laag PUR isolatieschuim aan te brengen. Een iets minder bekende isolatiemethode is het inspuiten van zogenaamde inblaaswol. Een aantal isolatiebedrijven zijn gespecialiseerd in deze vorm van isolaten.

Aanbrengen van inblaaswol
Het aanbrengen van inblaaswol is niet iets wat een gewone doe-het-zelver kan doen tenzij deze daarvoor een speciaal apparaat huurt waarmee kleine stukjes isolatiewol via een slang worden weggeblazen. Vanuit een grote flexibele slang met een spuitmond worden allemaal kleine witte deeltjes isolatiewol gespoten in open ruimtes tussen bijvoorbeeld Houtskeletbouw constructies. Deze HBS constructies hebben echter alleen open ruimtes als deze niet geïsoleerd zijn. Dat zorgt er voor dat isolatiemateriaal altijd nog in een later stadium kan worden aangebracht. Inblaaswol is een effectief middel voor naisolatie van oudere HBS-woningen. Isolatiewol wordt dan in zoldervloeren, tussenplafonds en de HSB-constructies geblazen.

HR IsoWool PM
Een voorbeeld van een merk inblaaswol is HR IsoWool PM. Dit is een hoogwaardige isolerende inblaaswol die vooral wordt gebruikt in de houtskeletbouw. Deze isolatiewol heeft een hele fijne vezelstructuur. Dat zorgt er voor dat er een goede vulling mogelijk is open ruimtes tussen houten balken en platen. Een ander voordeel is dat isolatiewol niet inklinkt. Men kan deze wol inspuiten door bijvoorbeeld een gat te maken in een plaat en de open ruimte daarachter volledig vol te spuiten met inblaaswol. De kleine gaten worden weer met doppen afgedekt nadat de inblaaswol is aangebracht.

Voordelen van isoleren zoldervloer
Door de zoldervloer te isoleren wordt de warmte nog voor deze het dak bereikt al tegengehouden. Dat zorgt er voor dat de zolder zelf koeler blijft maar er wel meer warmte wordt behouden in de woonlaag direct onder de zolder. Een groot voordeel is dat het inspuiten van isolatiewol een redelijk kleine ingreep is. Daardoor zijn de kosten in de praktijk meestal lager dan andere isolatiemethoden. Verder komen tijdens het aanbrengen van isolatiewol geen schadelijke dampen vrij in de atmosfeer wat bij het opspuiten van PUR wel het geval is.

Van 2012 tot 2019 hebben tuinbouwbedrijven overheidshulp gehad om CO2-heffing te ontwijken

Tussen 2012 en heden hebben tuinbouwbedrijven in Nederland met behulp van de overheid de CO2-heffing kunnen ontwijken. Dit staat in de NRC op vrijdag 25 oktober 2019. Voor haar bericht heeft de NRC zich gebaseerd op een rapport van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa). Volgens het bericht vielen in Nederland meer dan honderd tuinbouwers oorspronkelijk onder de CO2 heffing daar zijn in 2019 slechts 15 bedrijven van over. De genoemde tuinbouwbedrijven vallen onder het zogenaamde Europese emissierechtensysteem ETS. Onder dit ETS vallen verschillende bedrijven in Europa. Ook industriële bedrijven die veel CO2 uitstoten vallen onder het ETS.

Het ETS systeem is een heffingssysteem waarin bedrijven die veel CO2 uitstoten bepaalde emissierechten moeten kopen. In feite is het emissierechtensysteem een boeteprogramma waarbij een bepaald bedrag moet worden betaald voor het uitstoten van CO2. De prijs die bedrijven moeten betalen voor emissierechten wordt weer gebaseerd op basis van vraag en aanbod. De Europese Unie wil de CO2 emissie te bepreken door steeds minder emissierechten in het ETS beschikbaar te stellen. Bedrijven kunnen echter ook emissierechten verkopen als ze minder CO2 uitstoten dan de hoeveelheid waar ze vanuit het ETS-systeem recht op hebben.

Een aantal tuinbouwbedrijven zou onder het ETS-systeem zijn uitgekomen omdat ze hun ondernemingen zouden hebben gesplist. Daarnaast werden bijvoorbeeld gasketels als ‘reserve’ aangemerkt waardoor de bedrijven geen emissierechten hoefden te betalen. De NEa spreekt van een “georganiseerde uittocht”. Er is in 2011 een speciale CO2-heffing ingesteld door de staatssecretarissen Atsma van Milieu en Bleker van Landbouw voor de hele tuinbouwsector. Die aangepaste heffing geldt nog steeds voor zo’n 3500 tuinbouwbedrijven. Volgens het onderzoek van NRC blijkt nu dat die heffing nooit is geïnd. Het ministerie van Landbouw geeft toe dat ze achterloopt met de uitvoering van het systeem.

Economen bezorgd over lage ECB rente in oktober 2019

In Europa maken economen zich zorgen over het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB). Deze centrale bank heeft de depositorente op een historisch laag niveau gezet. De doelstelling is om de inflatie in de eurozone te verhogen. Deze doelstelling wordt echter nog niet behaald ondanks herhaaldelijke stappen van de ECB. De lage rente is echter een feit en blijft ook een feit de komende tijd. Door de lage rente kunnen mensen maar ook bedrijven meer lenen. De schulden nemen toe en dat kan zorgen voor nieuwe bubbels in de markt.

Hierbij wordt nog teruggedacht aan de huizenbubbel op de woningmarkt waarbij woningprijzen explosief stegen tot 2008 voordat de bubbel klapte en de totale huizenmarkt in elkaar ging storten. Inmiddels liggen veel huizenprijzen op het niveau van voor de huizenmarktcrisis. Dat betekent dat een nieuwe huizenmarktbubbel al een feit is. De Nederlandse Bank maakt zich hier ook zorgen over. Daarnaast moeten investeerders steeds meer risico nemen om een beetje rendement te krijgen.

De vraag naar hypotheken bij banken is gedaald in derde kwartaal 2019

In het derde kwartaal van dit jaar is de vraag naar hypotheken in Nederland iets toegenomen maar wel minder sterk dan de voorgaande kwartalen. Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) is er sprake van een stijging van 14 procent tussen het tweede kwartaal en derde kwartaal. Deze stijging is echter wel lager dan de stijging die werd waargenomen in de kwartalen er voor. Dit bericht werd donderdag 24 oktober 2019 bekend gemaakt op basis van de driemaandelijkse Bank Lending Survey (BLS).

Het wordt in Nederland iets makkelijker om een hypotheek te krijgen. De zogenaamde acceptatiecriteria voor hypotheken zijn door banken versoepeld de afgelopen tijd. Daardoor werd het voor veel mensen iets eenvoudiger om een hypotheek op een woning te krijgen. DNB verklaard: “de krapte op de Nederlandse woningmarkt is een mogelijke verklaring voor zowel de daling in de vraagtoename als de versoepeling van acceptatiecriteria”. Per saldo verwacht 32 procent van de banken dat in het vierde kwartaal van 2019 weer een stijging van het aantal hypotheekaanvragen zal plaatsvinden.

Aantal woningverkopen neemt af in Nederland in derde kwartaal 2019

In een groot deel van Nederland neemt de woningverkoop af. Er is sprake van een daling in het aanbod en daarnaast zijn de meeste woningprijzen ook te hoog voor een groot deel van de woningzoekers. In het derde kwartaal van 2019 zijn in Nederland 55.100 woningen verkocht. Dat is een daling ten opzichte van 55.800 woningverkopen in 2018. Dit heeft makelaarsnetwerk Dynamis donderdag 24 oktober 2019 bekend gemaakt in regiorapportages over de woningmarkt.

Het aantal woningverkopen neemt af maar de prijzen blijven nog steeds op een exorbitant hoog niveau staan. Zo is de prijs per vierkante meter in de gemeente Amsterdam maar liefst 5.750 euro. In Veendam en Delfzijl is de prijs per vierkante meter voor een woning 1.450 euro. Dat maakt de woningprijs per vierkante meter in die regio’s het laagst. In de regiorapportages zijn alleen gemeenten met meer dan 10.000 inwoners meegenomen.

Het aanbod aan koopwoningen neemt nu ook af in kleinere gemeenten en landelijke gebieden. De afgelopen maanden heeft de sterkste aanboddaling plaatsgevonden in de provincie Groningen. Daar staat nu maar liefst een derde minder woningen te koop dan een jaar geleden. Ook in Friesland neemt het aanbod aan koopwoningen af evenals Drenthe en Zeeland. Het is duidelijk dat de woningmarkt op slot raakt. Het aanbod aan koopwoningen neemt af en dit wordt ook in de buitenste randen van Nederland gemerkt.

Minder WW-ers doorgestroomd naar de bijstand in 2018

Er zijn het afgelopen jaar minder mensen van een WW-uitkering doorgestroomd naar de bijstand. Dat werd donderdag door het UWV bekend gemaakt. Volgens de uitkeringsinstantie vroeg 4,6 procent van de mensen met een WW-uitkering na afloop van deze uitkering een bijstandsuitkering aan in 2017. Dit percentage is in 2018 gedaald naar 3,8 procent. Vanaf het begin van economische crisis in 2008 is het aantal doorstromers vanuit een WW-uitkering naar de Bijstand niet zo laag geweest aldus Katinka van Brakel een arbeidsmarktadviseur bij het UWV.

Volgens haar vinden steeds meer mensen vanuit de WW een betaalde baan. Ongeveer 68 procent van alle mensen van wie de WW-uitkering afliep in de eerste helft 2018, hadden binnen een maand na het beëindigen van de uitkering een betaalde baan aldus het UWV. Dit percentage ligt hoger dan in voorgaande jaren. In de eerste helft van 2016 lag dat aantal mensen dat na de WW een betaalde baan vond nog op 64 procent.

Uber gaat starten met elektrische deelfietsen in Rotterdam vanaf 2019

De taxidienst Uber gaat binnenkort starten met een dienst voor elektrische deelfietsen in de Nederlandse stad Rotterdam. De elektrische fietsen zullen verspreid over de gehele stad beschikbaar komen. Uber wil uiteindelijk zoveel elektrische deelfietsen beschikbaar stellen dat op bijna elke 100 meter van de stad een elektrische fiets zal staan. Deze elektrische fiets kan dan tegen betaling worden gebruikt om een afstand af te leggen in de stad.

Het project is ambitieus want er zijn risico’s. In Amsterdam mislukte twee jaar geleden een vergelijkbaar project. Toch moet dit project wel gaan lukken aldus de initiatiefnemers. De elektrische fiets van Uber is anders dan de OV fiets, jet kunt de fiets dus overal neerzetten. Dat kon niet met de OV-fiets waar je gebonden bent aan specifieke plaatsen om fiets te stallen. De elektrische deelfiets biedt dus meer vrijheid en dat is precies het grote voordeel in verschil met de OV fiets. Daarom zou de elektrische deelfiets van Uber weleens een succes kunnen worden.