Stikstofuitspraak raakt vooral de bouw, vastgoedsector en de landbouwsector in 2019 en daar na

De bouw, de vastgoedsector en de landbouwsector zullen in 2019 en daar na het hardst geraakt worden door de stikstofuitspraak. Deze conclusie heeft de ABN AMRO woensdag 30 oktober 2019 in een rapport weergegeven. Onderzoekers van de ABN AMRO geven aan dat de stikstofkwestie ook in andere sectoren gevoeld zal worden. Dat komt omdat veel … Read more

ABN AMRO: Stikstofuitspraak zorgt voor sneeuwbal effect in de bouw in 2019

De stikstofuitspraak heeft een negatief effect op de bouwsector. Verschillende bouwprojecten komen stil te liggen. Daar komen nog de strenge afspraken met betrekking tot de PFAS bij. De ABN AMRO heeft op woensdag 30 oktober 2019 een rapport gepubliceerd waarin de effecten van de stikstofuitspraak worden beschreven. Daaruit komt met name naar voren dat de … Read more

Waarschuwing voor drukke ochtendspits op woensdag 30 oktober 2019 door bouwvoertuigen

Morgen is het zover dan gaan de bouwbedrijven in Nederland hun reactie geven op het stikstofbeleid van de Nederlandse overheid. Er wordt een drukke ochtendspits verwacht aldus de ANWB. Het is echter nog onduidelijk wat de drukte op de Nederlandse wegen zal worden. Deze onduidelijkheid vloeit voort uit de onzekerheid over het aantal deelnemers aan … Read more

Er zijn 265.000 bankklanten met een hoog risico op het gebied van hypotheek in 2019

De aflossingsvrije hypotheek is een hypotheekvorm die niet meer mag worden verstrekt. Toch zijn er in Nederland tienduizenden mensen die nog een aflossingsvrije hypotheek hebben. Op zich is een aflossingsvrije hypotheek geen probleem. De problemen kunnen echter wel ontstaan wanneer de looptijd van de aflossingsvrije hypotheek ten einde komt. Dan moeten de hypotheeknemers namelijk het … Read more

Nettoarbeidsparticipatie van jongeren lag in 2018 hoger dan in 2014

De nettoarbeidsparticipatie onder jongeren lag in 2018 hoger dan vier jaar daar voor. In 2014 was de arbeidsdeelname van jongeren nog 62 procent. De arbeidsparticipatie van de onderwijsvolgende jongeren zonder diploma was in 2014 in totaal 48 procent en deze steeg naar 56 procent in 2018. De werkgelegenheid is in 2018 aanzienlijk toegenomen. Met name … Read more

Diploma zorgt voor grotere kans op werk voor jongeren in 2018 en 2019

Jongeren zonder diploma hadden in 2018 minder vaak een betaalde baan dan leeftijdsgenoten mét een diploma. Dit bericht werd dinsdag 29 oktober 2019 bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Jongeren met een diploma, maar zonder school, hadden in 2018 het vaakst werk en werkten de meeste uren. Het CBS heeft aangegeven … Read more

Afvalscheiding meest effectieve manier om restafvalberg te verminderen

Restafval is al het afval dat feitelijk geen andere bestemming meer kan krijgen dan de stort. Vanwege het gebrek aan mogelijkheden om restafval opnieuw te gebruiken vormt restafval een letterlijk groeiend probleem. De berg restafval kan op verschillende manieren worden verkleind. Een belangrijke oplossing is het scheiden van GFT, plastic, papier en glas. Door deze … Read more

Circulaire economie nog ver weg: veel gemeenten halen restafvaldoelstelling 2020 niet

Volgend jaar zullen hooguit 71 van de 355 Nederlandse gemeenten de afvaldoelstelling halen. Deze afvaldoelstelling is vanuit het Rijk vastgesteld en bestaat uit een maximale hoeveelheid afval per inwoner van een gemeente. De restafvaldoelstelling is maximaal 100 kilo restafval per inwoner voor 2020. Dat is aanzienlijk minder dan de hoeveelheid restafval die in 2019 per … Read more

The Ocean Cleanup wordt ingezet voor plasticverwijdering uit rivieren vanaf 2019

The Ocean Cleanup is een wereldberoemde project dat jaren geleden van start is gegaan op initiatief van de Nederlander Boyan Slat. Inmiddels is The Ocean Cleanup geoptimaliseerd en daardoor beter bruikbaar op de oceanen. Het grote plasticprobleem wordt echter maar gedeeltelijk met The Ocean Cleanup opgevangen. Het voorkomen dat plastic afval in de oceanen beland … Read more

Nederland heeft lage kosten voor windenergie op zee in 2019 maar het kan nog lager

Het internationale energieagentschap (IEA) heeft in een prognose aangegeven dat de kosten voor windmolens op zee wereldwijd zullen dalen. In het aankomende decennium zou de daling uitkomen op zo’n 40 procent. Volgens het IEA loopt Nederland in 2019 al voorop in vergelijking met andere landen op het gebied van de lage kosten voor windenergie. Er … Read more

Zoldervloerisolatie: met inblaaswol de zoldervloer isoleren

Er zijn verschillende manieren om een zolder te isoleren. Vaak isoleert men de schuine daken de zolder met isolatieplaten maar het is ook mogelijk om de zoldervloer te isoleren. Het isoleren van een zoldervloer kan op verschillende manieren gebeuren. Een voorbeeld is het aanbrengen van XPS of EPS platen. Daarnaast is het ook mogelijk om … Read more

Van 2012 tot 2019 hebben tuinbouwbedrijven overheidshulp gehad om CO2-heffing te ontwijken

Tussen 2012 en heden hebben tuinbouwbedrijven in Nederland met behulp van de overheid de CO2-heffing kunnen ontwijken. Dit staat in de NRC op vrijdag 25 oktober 2019. Voor haar bericht heeft de NRC zich gebaseerd op een rapport van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa). Volgens het bericht vielen in Nederland meer dan honderd tuinbouwers oorspronkelijk onder … Read more

Uber gaat starten met elektrische deelfietsen in Rotterdam vanaf 2019

De taxidienst Uber gaat binnenkort starten met een dienst voor elektrische deelfietsen in de Nederlandse stad Rotterdam. De elektrische fietsen zullen verspreid over de gehele stad beschikbaar komen. Uber wil uiteindelijk zoveel elektrische deelfietsen beschikbaar stellen dat op bijna elke 100 meter van de stad een elektrische fiets zal staan. Deze elektrische fiets kan dan … Read more